GODIŠNJAK 25

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

(2018.)

 * 37 radova iz područja europskog, ustavnog,međunarodnog privatnog,

građanskog, trgovačkog, radnog i socijalnog, parničnog,

ovršnog, stečajnog i upravnog prava u praksi *


Meki uvez,  568 stranica, 588 kuna


sadržaj  (.pdf)


TEME I AUTORI REFERATA


1.

Novčane obveze i kamate - izabrana pitanja (zabrana anatocizma i uračunavanje djelomičnog plaćanja - dr. sc. Petar Miladin, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2.

Ugovor o građenju - mr. sc. Igor Periša, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

3.

Zakon o međunarodnom privatnom pravu - dr. sc. Hrvoje Sikirić, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

4.

Otkaz ugovora o radu - aktualnosti u pogledu razloga i postupka otkazivanja - Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

5.

Pretpostavljeno vlasništvo i povjerenje u zemljišne knjige - dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

6.

Ustavna tužba i zahtjev Europskom sudu za ljudska prava - analiza i značaj tih pravnih sredstava - dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu i Sanja Trgovac, dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica - mentorica na Ustavnom sudu

7.

Pregled različite prakse županijskih sudova u građanskim predmetima - Damir Kontrec, mag. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike HrvatskeTEME I AUTORI PRIOPĆENJA

1.

(Izvanredna) revizija po zakonu o parničnom postupku na razmeđi? - dr. sc. Jakob Nakić

2.

Neka razmišljanja povodom 18. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku - mr. sc. Ivan Tironi

3.

O pravu Republike Hrvatske na miješanje u parnične postupke, razlike u sudskoj praksi i nemogućnost njezinog ujednačavanja - Goran Jarić

4.

Otvorena sudska i zakonodavna pitanja vezana za pravomoćnu odluku u sporu kolektivne pravne zaštite, „slučaj franak“ - Srđan Kalebota

5.

Razumni rok (ponovno) pred Ustavnim sudom - dr. sc. Robert Peček

6.

Arbitrarnost sudskih odluka kao ugroza vladavini prava u Hrvatskoj - de lege lata, de lege ferenda - Sanja Mišević

7.

Kako urediti odgovornost za štete od divljači? - ekonomska analiza prava - Matija Stokić

8.

Pravo na ispravak objavljene informacije u sudskoj praksi - Renata Marić-Ivanović

9.

Načelo valorizma - Nikola Opatić

10.

Zastara naknade štete Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - mr. sc. Zrinka Tironi

11.

Zastara tražbina za pružanje usluge kabelske televizije - Vesna Težak-Škrbina

12.

Zaštita prava služnosti - mr. sc. Alen Golub

13.

Uređenje međe - problemi uočeni u praksi sudova s posebnim osvrtom na postupak kada je jedna od parcela cesta - Zinka Bulka

14.

Ugovori o otuđenju i opterećenju nekretnine korisnika u duhu Zakona o socijalnoj skrbi - Ivica Župan

15.

Pravne posljedice nedopuštenog otkaza ugovora o radu - Sabina Dugonjić

16.

Dužna pozornost i odgovornost članova uprava i nadzornih odbora društava kapitala - dr. sc. Dragan Zlatović

17.

Prodaja nekretnina neposrednom pogodbom u stečajnom postupku - Damir Majstorović

18.

Jednostavni postupak stečaja potrošača - dr. sc. Jelena Čuveljak

19.

Poslovni udio kao bračna stečevina - Sandra Rotar Vogrin

20.

Nešto o nasljednopravnom ugovoru o ustupu i raspodjeli imovine za života - Dinko Jakelić

21.

Vjerojatnost prava povodom spora u ostavinskom postupku - mr. sc. Antun Šagovac

22.

Posredovanje privatnih agencija pri zapošljavanju - mr. sc. Bruno Moslavac

23.

Nedopuštenost mjere obustave vodnih usluga - dr. sc. Desanka Sarvan

24.

Porezna uprava kao neprijatelj broj jedan općinama i gradovima - jedan slučaj iz prakse - mr. sc. Dean Rahan

25.

Novine u Zakonu o socijalnoj skrbi - mr. sc. Sanja Popović

26

SWOT analiza Zakona o državnoj imovini - dr.sc. Vanja Seršić

27.

Kako riješiti antinomije (na primjeru zabilježbe privremene mjere - ovrhe) - dr. sc. Hrvoje Kačer

28.

Jedna moguća dvojba glede plombe kao instituta zemljišnoknjižnog prava - dr. sc. Blanka Kačer

29.

Crtice iz zemljišne knjige - Bruno Ružička

30.

Jedinstveno digitalno tržište Europske unije i harmonizacija autorskog i srodnih prava - Dino Gliha