HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU

 

u suradnji s

 

Organizatorom d.o.o.

najavljuje

 

XXXIV. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSE


17. i 18. listopada 2019.

Opatija, Grand Hotel Adriatic

 

Kotizacija uključuje

Predavanja i radionice, opsežni zbornik radova,

zajednički ručak 17. 10. i ostali radni materijal

 

* OVE GODINE 3 RADIONICE - IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG,

RADNOG I OVRŠNOG PRAVA *

Damir Kontrec; Darko Milković; Renata Šantek i Vesna Žulj


Prijavni list Opatija 2019.

TEME I PREDAVAČI


1.

Promjene u zakonodavnom uređenju prvostupanjskog parničnog postupka prema Noveli 2019. - mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

2.

Drugostupanjski postupak, revizijska novela i ogledni postupak - Dragan Katić, mag. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

3.

Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2019. - akademik Jakša Barbić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

4.

Odvjetnici i sloboda javnog izražavanja - dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu

5.

Dosjelost - dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

6.

Ugovor o nalogu - dr. sc. Marko Baretić, dipl. iur., izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

7.

Tužbe u upravnom sporu - dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Rijeci i docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u RijeciRADIONICE


a)

zemljišnoknjižno pravo (Novi Zakon o zemljišnim knjigama) - Damir Kontrec, mag. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

b)

radno pravo - Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

c)

ovršni postupak - Renata Šantek, mag. iur., sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Vesna Žulj, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

POZIV DA SE DAJU PRIOPĆENJA

   

   Sudionicima se već tradicionalno omogućuje da pišu, objave i izlažu priopćenja, sudjeluju u raspravi te postavljaju pitanja i konzultiraju se s autorima referata. Uredništvo zadržava pravo neobjavljivanja pojedinih priopćenja.


Molimo zainteresirane za objavu priopćenja da svoj izvorni (neobjavljeni) rad opsega najviše 10 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova s razmacima) u elektroničkom obliku dostave Organizatoru d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26, 10000 Zagreb, na elektroničku adresu: organizatordoo@gmail.com s napomenom “za Opatiju 2019.”, najkasnije do 10. kolovoza 2019. Tekst koji prelazi opseg 10 kartica neće se moći prihvatiti za objavu u Godišnjaku 26. Priopćenja ne mogu biti pisana u koautorstvu.
PRIJAVE, NAKANADA, SMJEŠTAJ I MATERIJALI

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, ili na faks 01/46 11 901


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 26, zajednički ručak i ostali radni materijal iznosi 1.860 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5906-xxx (xxx je OIB uplatitelja). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


Prijavni list Opatija 2019.


Smještaj osiguravaju sami sudionici po povlaštenim hotelskim uvjetima. Ove se godine savjetovanje održava u Opatiji, u Grand hotelu Adriatic, pa molimo zainteresirane da na vrijeme rezerviraju smještaj na tel. 051 719 010 ili info@hotel-adriatic.hr

 

Informacije o smještaju na ovoj poveznici

 

D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i


Urednik savjetovanja

   Đuro Sessa, dipl. iur.    


Predsjednik Organizacijskog odbora

Darko Milković, dipl. iur.