PRIJAVNI LIST OPATIJA


HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU

 

u suradnji s

 

Organizatorom d.o.o.

najavljuje

 

XXXV. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSE


Četvrtak i petak, 15. i 16. listopada 2020.

Opatija, Grand Hotel Adriatic


Kotizacija uključuje

predavanja i radionice, opsežni zbornik radova

i ostali radni materijal


* OVE GODINE 3 RADIONICEIZ PARNIČNOG POSTUPKA,

RADNOG I OVRŠNOG PRAVA *

 

(radionice će se održati u odvojenim terminima)

 

TEME I PREDAVAČI


1.

Pravne posljedice ugovora o konverziji – dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2.

Zaštita aspekata prava privatnosti u doba izvanrednih okolnosti – dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu

3.

Imisije – dr. sc. Igor Gliha, dipl. iur., dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu i Marko Stilinović, mag. iur., asistent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

4.

Stjecanje bez osnove – dr. sc. Marko Baretić, dipl. iur., redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

5.

Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka – Damir Kontrec, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda u Zagrebu

6.

Stjecanje prava vlasništva građenjem – aktualna sudska praksa – dr.sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike HrvatskeRADIONICE


a)

Radno pravo – Menadžerski ugovori (sklapanje, prestanak, razlikovanje od ugovora o radu); Postupovna pitanja u radnim sporovima; Novine u pogledu sudske prakse kod otkaza ugovora o radu – Darko Milković, mag. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

b)

Parnični postupak – Troškovi parničnog postupka, preinaka tužbe nakon zaključenja prethodnog postupka, revizija po dopuštenju – mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

c)

Pravna pitanja i sudska praksa u primjeni Ovršnog zakona – Ovrha radi naplate novčane tražbine (postupak izravne naplate, sudjelovanje javnih bilježnika u ovršnom postupku, pravna sredstva ovršenika, ovrha na nekretnini, zastara, troškovi postupka); Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine (ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine, ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad, odnosno u službu); Osiguranje, prethodne i privremene mjere – Renata Šantek, mag. iur., sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske

POZIV DA SE DAJU PRIOPĆENJA

   

   


Sudionicima se već tradicionalno omogućuje da pišu, objave i izlažu priopćenja, sudjeluju u raspravi te postavljaju pitanja i konzultiraju se s autorima referata. Uredništvo zadržava pravo neobjavljivanja pojedinih priopćenja.


Molimo zainteresirane za objavu priopćenja da svoj izvorni (neobjavljeni) rad opsega najviše 10 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova s razmacima) u elektroničkom obliku dostave Organizatoru d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26, 10000 Zagreb, na elektroničku adresu: organizatordoo@gmail.com s napomenom “za Opatiju 2020.”, najkasnije do 10. kolovoza 2020. Tekst koji prelazi opseg 10 kartica neće se moći prihvatiti za objavu u Godišnjaku 27. Priopćenja ne mogu biti pisana u koautorstvu.

PRIJAVE, NAKANADA, SMJEŠTAJ I MATERIJALIPrijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, ili na faks 01/46 11 901


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 27 i ostali radni materijal iznosi 1.860 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5006-xxx (xxx je OIB uplatitelja). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


 PRIJAVNI LIST OPATIJA


Smještaj osiguravaju sami sudionici po povlaštenim hotelskim uvjetima. Ove se godine savjetovanje održava u Opatiji, u Grand hotelu Adriatic, pa molimo zainteresirane da na vrijeme rezerviraju smještaj.

D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i


Urednik savjetovanja

   Đuro Sessa, dipl. iur.  

predsjednik VSRH  


Predsjednik Organizacijskog odbora

Dragan Katić, mag. iur.

sudac VSRH