Aktualna savjetovanja

AKTUALNA SUDSKA PRAKSA U PROMETU NEKRETNINA - Zagreb, petak, 15. ožujka 2019. u 10 sati , Hotel Westin, Izidora Kršnjavoga 1