Katalog izdanja                NARUDŽBENICA


NAJNOVIJE U IZDANJU ORGANIZATORA* JEDINSTVENI PRAVNI PRIRUČNIK *


Ivica Crnić


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE U PRAKSI


s napomenama, opsežnom sudskom praksom, literaturom, prilozima (Ustavni zakon o

Ustavnom sudu RH, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokol 1 uz tu Konvenciju)

i iscrpnim abecednim kazalom pojmovaSadržaj (.pdf)


Knjiga omogućuje uvid u bogatu praksu sudova kad primjenjuju Ustav, osobito ustavnopravne

standarde pravičnog suđenja. Knjiga prepoznaje važnost pozivanja na Ustav od prvostupanjskog

početka spora do njegova završetka. Namijenjena je odvjetnicima, sudovima i drugim državnim

tijelima jer kroz brojne sentencije upućuje na važnost primjene razuma u sudskoj praksi te

osiguravanje ravnopravnosti stranaka pred sudovima i drugim državnim tijelima.


Tvrdi uvez, 1220 stranica, cijena: 640 kn

----------------------------------------------------------------------------------


GODIŠNJAK 25

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

(2018.)


 

* 37 radova iz područja europskog, ustavnog,međunarodnog privatnog, građanskog,

trgovačkog, radnog i socijalnog, parničnog, ovršnog, stečajnog i upravnog prava u praksi *


Meki uvez, 568 stranice, 735 kuna


      ------------------------------------------------------------------------------

Ivica Crnić


ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA s izmjenama iz 2018.

i dodatnom sudskom praksom

Sedmo, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, lipanj 2018.Autorski pročišćeni tekst (Narodne novine 35/05., 41/08., 125/11 - čl.9.

Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza, br 78/15. i 29/18.).

Najopsežnija tiskana zbirka sudske prakse prema Zakonu o obveznim odnosima. Sadržava

oko 6200 sudskih sentencija i pravnih shvaćanja, opsežne komentare i napomene, tekst Zakona o

izmjenama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br.  29/18.), literaturu te iscrpno abecedno kazalo

pojmova na preko 120 stranica.

Tvrdi uvez: 2468 stranica

Cijena: 990 kuna

__________________________________________________________


  Zbornik radova sa savjetovanja        


  NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI


  održanog 7. prosinca 2018.


  Autori i teme:


 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


 •  

MOGUĆNOST RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI ARBITRAŽOM, dr. sc. Mihajlo Dika, dipl. iur., profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, i dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


 •     

NAČELO JEDNAKOSTI ORUŽJA U HRVATSKOM UPRAVNOM SPORU, dr. sc. Sanja Otočan, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

PRAVNA ZAŠTITA OD ŠUTNJE U UPRAVNOM SPORU, dr. sc. Marko Šikić, dipl. iur., izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 •     

TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA U PRAKSI UPRAVNIH SUDOVA, mr. sc. Mirjana Juričić, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

OSIGURANJE PRISILNIM ZALOŽNIM PRAVOM NA NEKRETNINI TEMELJEM OVRŠNIH ISPRAVA IZ UPRAVNOG POSTUPKA, dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakultetu Sveučilišta u Rijeci

 •     

ZAŠTITA PODATAKA PREMA NOVOJ UREDBI I ZLOUPORABA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA, Senka Orlić-Zaninović, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

PRIMJENA NAČELA NE BIS IN IDEM U UPRAVNIM STVARIMA, Silvio Čović, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Splitu i Milan Franić, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Splitu

 •     

OCJENJIVANJE DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA - UPRAVNOSUDSKA PERSPEKTIVA, Alen Rajko, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u RIjeci

 •     

Pitanje izvanbračne zajednice u porezno-sudskom postupku, Veseljka Kos, viša sudska savjetnica VUSRH

 •     

Pravo na mirovinu i isplate mirovine, Žanet Vidović, sudska savjetnica na VUSRH

 •     

Aktualna upravnosudska praksa iz područja građenja, prostornog uređenja i ozakonjenja nezakoito izgrađenih zgrada, Ivana Mamić Vuković, sudska savjetnica na VUSRH

 

Meki uvez, 306 stranica

 

Cijena: 249 kn

__________________________________


Ivica Crnić

ZAKON O RADU - Primjena u praksi 

Četvrto, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, studeni 2017.Sa sudskom praksom po Zakonu o radu i drugim povezanim zakonima (Ustav RH, Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o zaštiti na radu), literaturom i opsežnim abecednim kazalom pojmova


Tvrdi uvez, 984 stranica,  595 kn

___________________________________________________________