mr. sc. Šime Pavlović

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

s komentarima, sudskom praksom, literaturom i abecednim kazalom

Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Pravo 68, Zagreb, 2010.


*DODATAK - Odluka USRH (NN 48/10) I ZID ZSPNC-a (NN 74/11)*


- tekst Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08) 

- komentari i sudska praksa uz zakonske članke

- izvadci Konačnog prijedloga Zakona uz svako poglavlje

- literatura i abecedno kazalo

- pročišćeni tekst Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN    33/05, 64/05 i 155/05) sa znakovima u boji


Tvrdi uvez, 530 stranica

 

Cijena: 195 kn

 

Sadržaj (.pdf)