Gabrijela Mihelčić

KOMENTAR OVRŠNOG ZAKONA 

s opsežnom sudskom praksom i abecednim kazalom pojmova

Pravo 85, Zagreb, 2015.

                                         RASPRODANO !!!

pročišćeni tekst Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14)

 • iscrpni komentari svakog pojedinog članka
 • opsežna sudska praksa
 • detaljno abecedno kazalo pojmova
 • popis pravnih izvora i pravne literature

Na predstavljanju knjige Dragan Katić, sudac VSRH, o Komentaru je rekao:

Polazeći od vlastitog iskustva sa sigurnošću mogu ustvrditi da od mojih sudačkih početaka pa sve do pojave knjige kolegice Mihelčić (osim jednog izuzetka u vidu uratka kolege Ivice Crnića – koji se odnosio na Zakon o izvršnom postupku), dakle u vremenu od tridesetak godina, nije bilo tako kvalitetnog, temeljitog i praktičnog komentara koji bi poslužio u praksi kao što je to ovaj Komentar.

 

Tvrdi uvez, 1194 stranice

 

Cijena: 620 kn

 

Sadržaj u pdf-u

Ivica Crnić - Daria Keškić

OVRŠNI ZAKON

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Biblioteka Zakoni, Zagreb, 2013.

RASPRODANO !!!

 • uvodna objašnjenja Ivice Crnića
 • tekst novog Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12)
 • pročišćeni tekst Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 112/12)
 • detaljno abecedno kazalo pojmova na 100 stranica Darije Keškić

8 pravilnika bitnih za primjenu OZ-a i ZPONS-a:


-

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku,


-

Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu,


-

Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice,


-

Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice,


-

Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica,


-

Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku,


-

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima i


-

Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke

 

Tvrdi uvez, 518 stranica

 

Cijena: 198 kn

 

Sadržaj (.pdf)

 

Zbornik radova sa seminara

NOVO RADNO I OVRŠNO PRAVO

održanog 18. rujna 2014. u Zagrebu

RASPRODANO !!! 

Radovi predavača:


 • Ivica Crnić: NOVI PROPISI O OTKAZU UGOVORA O RADU I SUDSKOJ ZAŠTITI INDIVIDUALNIH PRAVA RADNIKA
 • Mihajlo Dika: NOVELA OVRŠNOG ZAKONA OD 15.SRPNJA 2014.- OPĆI PREGLED
 • Viktor Gotovac: NOVI ZAKON O RADU - SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU I KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI
 • Darko Milković: NOVO UREĐENJE INDIVIDUALNIH RADNIH ODNOSA
 • ĐURO SESSA: OVRHA NA NEKRETNINI
 • pročišćeni tekst Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14)

 

Meki uvez, 572 stranice

 

Cijena: 275 kn

 

Sadržaj (.pdf)