RASPRODANO !!!


Iris Gović Penić


IZABRANA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

I GRAĐANSKI POSTUPCI PRED HRVATSKIM SUDOVIMA


Pravo 93, svibanj 2022.


Riječ je o posve novom izdanju na 1470 stranica koje povezuje europsko pravo i domaću sudsku praksu i jasno pokazuje sve veću važnost poznavanja europskih sudskih odluka za uspjeh u domaćim parnicama. Knjiga sadržava 366 odluka ESLJP-a primjenjivih u građanskim sudskim postupcima. Većina tih odluka vezana je uz postupke koji su prethodno vođeni pred našim sudovima, stoga ćete u knjizi osim odluka ESLJP-a naći i preko 400 odluka hrvatskih sudova.


Radi boljeg razumijevanja knjiga je popraćena uvodnim napomenama uz pojedina poglavlja, a snalaženje u knjizi olakšava abecedno kazalo pojmova.


Izvadak iz knjige pogledajte OVDJE.


Tvrdi uvez, 1470 stranica


Cijena: 115 eura (866,47 kuna)


Sadržaj i predgovor (.pdf)
RASPRODANO !!!

Priredile

Nada Bodiroga-Vukobrat, Sanja Barić

PROPISI EU

Povelja temeljnih ljudskih prava Europske unije s komentarom

Zagreb, 2002.


  • tekst Povelje temeljnih ljudskih prava Europske unije s komentarom
  • tekst Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s pripadajućim protokolima

 

Meki uvez, 138 stranica

 

Cijena: 63 kn (prije 70 kn)