HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU

 

u suradnji s

 

Organizatorom d.o.o.

 

najavljuje

 

XXXVII. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSE


Četvrtak i petak, 13. i 14. listopada 2022.

Opatija, Grand Hotel Adriatic


Kotizacija uključuje 8 predavanja i 2 radionice (svaka u svom terminu),

opsežan zbornik radova i ostali radni materijal

 

Prijavni list Opatija


Program rada Opatija


TEME I PREDAVAČI


1.

Novela ZPP-a – opći pregled, Dragan Katić, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

2.

Iznenađujuća presuda i revizija, dr. sc. Marko Bratković, dipl. iur., docent Pravnog fakulteta u Zagrebu

3.

Ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava (prema noveli Zakona o parničnom postupku), Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

4.

Novine u trgovačkom i stečajnom pravu, Igor Periša, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

5.

Cesija kod potrošačkih ugovora, mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH i dr. sc. Petar Miladin, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu

6.

Prekomjerni teret i odgovornost države za štetu, Goranka Barać-Ručević, mag. iur., sutkinja Vrhovnog suda RH

7.

Odgovornost države za štetu i kazneni postupak – de lege lata i de lege ferenda, dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

8.

Prilagodba (hrvatskog) autorskopravnog zakonodavstva jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije s osvrtom na Ustav Republike Hrvatske, dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu i dr. sc. Dino Gliha, mag. iur., odvjetnik u ZagrebuRADIONICE


a)

Zemljišnoknjižno pravo – Zabilježba pokretanja postupka; Zabilježbe pravnih lijekova i njihovo brisanje; Postupci osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga; Tužba za ispravak; Postupak ispravka pogrešnog upisa; Brisovna tužba - Damir Kontrec, mag. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda RH

b)

Radno pravo – Pregled predloženih izmjena i dopuna Zakona o radu; Praktična pitanja u pogledu sklapanja i izmjene ugovora o radu; Pojedina pitanja u pogledu probnog rada; Aktualna praksa kod prestanka ugovora o radu s posebnim osvrtom na otkaz; Procesnopravni aspekti ostvarivanje prava iz radnog odnosa – Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RHTEME I AUTORI PRIOPĆENJA

   

   

1.

Preinaka tužbenog zahtjeva i djelomično povlačenje tužbe u predmetima po tužbama korisnika kredita u švicarskim francima - Igor Metelko

2.

Zbroj pozitivne i negativne razlike u vještačenju “švicaraca” - mr. sc. Zrinka Tironi

3.

Quo vadis franak? Otvorena sudska pitanja vezana za “slučaj Franak” – četiri godine kasnije - Srđan Kalebota

4.

O ugovorenoj međunarodnoj nadležnosti - dr. sc. Jelena Čuveljak

5.

Postavljanje tužbenog zahtjeva u formi ugovora - Josip Turkalj

6.

Fotografije, video i zvučne snimke kao dokazi u parničnom postupku - Matija Stokić

7.

Ponavljanje postupka u parnici nakon presude Europskog suda za ljudska prava - Renata Marić-Ivanović

8.

Vještačenje u sporovima povodom povrede prava industrijskog vlasništva - prava žiga - Toni Marinac

9.

Osiguranje i namirenje tražbina osiguranih založnim pravom na nekretninama nakon novele Ovršnog zakona iz 2020. - mr. sc. Alen Golub

10.

Razlozi primjene ubrzanog prethodnog postupka pred sudom Europske unije - mr. sc. Maja Josipović

11.

Neki primjeri ugroze pravne sigurnosti i vladavine prava kao temelja svake pravne državi ili kako brzo, jednostavno i učinkovito popraviti razmjerno loš ugled - percepciju pravosuđa u javnosti - dr. sc. Hrvoje Kačer

12.

Presuda: Trajektna luka Split protiv Republike Hrvatske - sadržaj, forma ili … nešto treće? - dr. sc. Vanja Seršić

13.

Kruzi koji se šire: pravna pomoć u ustavnoj interpretaciji Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država - Bojan Čaić

14.

Ništetnost ugovora o prijenosu poslovnog udjela zbog nedostatka oblika - mr. sc. Ivana Koštarić Fegeš

15.

Actio pro socio i actio negatoria kao prava članova društva s ograničenom odgovornošću - Sandra Rotar

16.

Udruživanje i organizacijski oblici udruga u hrvatskom pravu - dr. sc. Dragan Zlatović

17.

Procjena vrijednosti informacija u kontekstu Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti - dr. sc. Vatroslav Zovko

18.

Nešto o neispravnosti proizvoda kao izvoru naknade štete - Dinko Jakelić

19.

Etažno vlasništvo - otvorena pitanja procjene vrijednosti objekta etažnog vlasništva i kako dalje? - Nebojša Vitez

20.

Kojim pravnim putem krenuti kod uređenja nesređenih imovinskopravnih odnosa - pojedinačnim zemljišnoknjižnim ispravnim postupkom ili tužbom radi utvrđenja prava vlasništva? - mr. sc. Dean Rahan

21.

Sudska odluka kao temelj upisa u zemljišnu knjigu - osvrt na različitu praksu sudova - Zinka Bulka

22.

Nužni nasljedni dio - trebaju li nam promjene? - dr. sc. Blanka Kačer

23.

Pravo na rad od kuće de lege lata i de lege ferenda - dr. sc. Bruno Moslavac

24.

Pojam “iznimno” u sadržaju propisa treba doista tumačiti kao iznimku (Primjeri iz upravnosudske prakse) - dr. sc. Alen Rajko

25.

Osobe s invaliditetom u novom Zakonu o socijalnoj skrbi - mr. sc. Sanja Popović

26.

Udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj - vrste, uvjeti i postupak za stjecanje statusa udomitelja - Ivica Župan

ZBORNIK RADOVA

   Svi radovi bit će objavljeni u GODIŠNJAKU 29, opsežnom zborniku radova sa 8 referata i 26 priopćenja, koji će, kao što je uobičajeno, primiti svi sudionici savjetovanja.
OSTALE INFORMACIJEPrijave se šalju na organizatordoo@gmail.com ili na faks 01/46 11 901.


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 29 i ostali radni materijal iznosi 1.960 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5204-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

                     

Smještaj osiguravaju sami sudionici po povlaštenim hotelskim uvjetima. I ove se godine savjetovanje održava u Opatiji, u Grand Hotelu Adriatic, a smještaj možete rezervirati preko poveznice:


Smještaj_Adriatic

 

Stranica za rezervaciju smještaja automatski je podešena na engleski jezik i euro, ali u desnom gornjem uglu možete kliknuti na hrvatsku zastavu i promijeniti jezik u hrvatski. Također s desne strane po sredini stranice naći ćete valutu (Currency) koju možete promijeniti iz eura u kune.

Važno! Kad nakon izbora sobe budete ispunjavali „podatke o korisniku“, obavezno upišite svoje podatke (ime i adresu tvrtke te mail) kako biste na svoju mail adresu dobili potvrdu rezervacije. Ako želite ponudu umjesto „Garancija kreditnom karticom“ izaberite opciju „Nemate karticu“ i rezervirajte sobu. Rezervacija će Vam biti valjana nakon uplate ponude.


Prijavni list Opatija


D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i !


Urednik savjetovanja

   Đuro Sessa, dipl. iur.  

sudac VSRH  


Predsjednik Organizacijskog odbora

Damir Kontrec, mag. iur.,

sudac VSRH