RASPRODANO !!!


GODIŠNJAK 30

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

(2023.)

 


* 33 rada iz područja europskog, ustavnog, građanskog,

trgovačkog, radnog i socijalnog, parničnog, ovršnog,

stečajnog i upravnog prava u praksi *

 

Sadržaj i riječ urednika


Meki uvez, 564 stranice


Cijena: 98 eura (738,38 kn)


TEME I PREDAVAČI


1.

Novi Zakon o izvanparničnom postupku, prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

2.

Iscrpljivanje prethodnog pravnog puta za ustavnu zaštitu u svjetlu novele ZPP-a iz 2022., dr. sc. Sandra Marković i Sanja Trgovac

3.

Sporna pitanja novele Zakona o radu iz 2022., Darko Milković

4.

Ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju uz promišljanja de lege ferenda, mr. sc. Dražen Jakovina

5.

Naknada za uporabu tuđe stvari, Dragan Katić

6.

Intervencijski učinak pravomoćne presude: dvojbe iz sudske prakse, doc. dr. sc. Marko Bratković i Gita Grgić

7.

Načelo razmjernosti i primjena slobodne (diskrecijske) ocjene u upravnom postupku i upravnom sporu, doc. dr. sc. Alen Rajko
TEME I AUTORI PRIOPĆENJA

   

   

1.

U očekivanju objave odluke Vrhovnog suda o pravu na restituciju konvertiranih “švicaraca” - mr. sc. Zrinka Tironi

2.

Je li podnošenje prijedloga za ponavljanje postupka zbog onemogućavanja raspravljanja pred sudom uvjetovano prethodnom nemogućnošću isticanja ovog razloga u žalbi? - mr. sc. Ivan Tironi

3.

Suđenja na daljinu - nova stvarnost ili nužno zlo? Iskustva prvostupanjskih sudaca - Martina Maršić

4.

Pandemija covid-19 - je li (ne)namjerno kršeno pravo stranke na raspravljanje - Nebojša Vitez

5.

Parnični prijepori u praksi kao posljedica nedostatka normativnog rješenja pravnog instituta nužnog suparničarstva - Stjepan Matić

6.

Otuđenje predmeta spora od tuženika dok parnica teče - mr. sc. Antun Šagovac

7.

Postupak određivanja sudskih vještaka u sudskim postupcima - zakon i praksa - dr. sc. Vatroslav Zovko

8.

Pisani iskazi u postupku pred trgovačkim sudovima - Iva Buljan

9.

Zadužnica kao autentična isprava temeljem Uredbe (EZ) br. 805/2004 odnosno vjerodostojna isprava temeljem uredbe Bruxelles Ia - dr. sc. Jelena Čuveljak

10.

Obavještavanje stranih vjerovnika i prijava tražbina prema Uredbi o insolvencijskim postupcima - Danijela Uzelac Ljubić

11.

Zaštita informativnih publikacija novim srodnim pravom u skladu s člankom 15. Direktive (EU) 2019/790 - Iva Vargek

12.

Regulacija i zaštita tradicionalnih izraza hrvatskih proizvoda na razini Europske unije - slučaj “Prošek” - Carla Bušić

13.

Na marginama povratnog djelovanja zakona - Dinko Jakelić

14.

Tužba za utvrđenje ništetnosti upisa u sudski registar - Sandra Rotar

15.

Zapreke za rad u trgovačkim društvima u vidu pravnih posljedica osude - dr. sc. Bruno Moslavac

16.

Pravni odnos posjednika prema vlasniku stvari kod zahtjeva za povrat stvari - mr. sc. Alen Golub

17.

Etažno vlasništvo posebnog dijela zgrade - neka otvorena pitanja - dr. sc. Blanka Kačer

18.

Neki aspekti osiguranja prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini - Boris Ljubić

19.

Isticanje dosjelosti u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku - Matija Stokić

20.

Nekretnine koje su u trenutku smrti ostavitelja u fiducijarnom vlasništvu neke druge osobe - poštovanje založnog prava u nasljednom pravu - mr. sc. Dean Rahan

21.

Pravo na isključenje (right to disconnect) usporedo s novelom Zakona o radu - Anja Draženović

22.

Ništetnost ugovora o javnoj nabavi primjenom Zakona o obveznim odnosima - dr. sc. Romina Štaba

23.

Nadzor nad radom ustanove - dr. sc. Dragan Zlatović

24.

Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi - status roditelja njegovatelja i njegovatelja - mr. sc. Sanja Popović

25.

Povrat isplaćenih iznosa i naknada štete - u duhu Zakona o socijalnoj skrbi - Ivica Župan

26.

Nadležnost u potrošačkim stvarima - pregled prakse Suda Europske unije - dr. sc. Hrvoje Sikirić