ORGANIZATOR D.O.O.


Vas poziva na


SAVJETOVANJE S INTERDISCIPLINARNOM PANEL RASPRAVOM


NOVINE OBITELJSKOG PRAVA I POSTUPKA

 

utorak, 13. veljače 2024. u 10 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24

 

Predavačice:

 

dr. sc. BRANKA REŠETAR,

redovita profesorica Pravnog fakulteta u Osijeku

dr. sc. SLAĐANA ARAS KRAMAR,

izvanredna profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu

TIJANA KOKIĆ,

sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu


U panel raspravi sudjelovat će i:

 

izv. prof. dr. sc. TOMISLAV FRANIĆ,

psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije

i stalni sudski vještak iz Splita

SANJA HELFRIH,

socijalna radnica u HZSR-u, Područnom uredu Samobor

TATJANA KUREVIĆ,

posebna skrbnica iz Rijeke

SUNČICA PIVČEVIĆ GRBAVAC,

savjetnica Pravobranitelja za osobe s invaliditetom


PRIJAVNI LIST OBITELJSKO


* prezentacije B. Rešetar, S. Aras Kramar i T. Kokić u PowerPointu *

* Komentar Obiteljskog zakona, I. i II. knjiga (uz nadoplatu) *   


31. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona (NN 156/23). Izmjene su u području roditeljstva (utvrđivanja majčinstva, presumpcije bračnog očinstva), ostvarivanja roditeljske skrbi, mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenja djeteta te skrbništva. Zakonskim promjenama obuhvaćena su i pojedina pitanja obveznog savjetovanja i obiteljske medijacije, prava djeteta na izražavanje mišljenja te revizije. S obzirom na to da je 2023. donesen i Zakon o izvanparničnom postupku (NN 59/23), propisana je njegova odgovarajuća primjena.

Cilj savjetovanja je upoznati odvjetnike, suce, socijalne radnike, psihologe, pravnike u sustavu

socijalne skrbi, kao i druge zainteresirane, s aktualnim izmjenama obiteljskog prava i postupka te sudskom praksom. Praktični dio savjetovanja fokusirat će se na posebno spornu temu: osobe s invaliditetom i mogućnost potpunog lišavanja poslovne sposobnosti.

Sudionici savjetovanja će se poticati na aktivno sudjelovanje.


UVODNA IZLAGANJA

RODITELJSTVO, RODITELJSKA SKRB I SKRBNIŠTVO

- utvrđivanje majčinstva

- presumpcija bračnog očinstva

- ostvarivanje roditeljske skrbi i mjere za zaštitu dobrobiti djeteta

- posvojenje djeteta

- potpuno lišenje poslovne sposobnosti

dr. sc. Branka Rešetar, redovita profesorica Pravnog fakulteta u Osijeku


OBITELJSKA MEDIJACIJA I POSTUPAK PRED SUDOM

- obiteljski odjeli i psiholozi

- izražavanje mišljenja djeteta

- obvezno savjetovanje, obiteljska medijacija i postupak radi razvoda braka

- revizija po prethodnom dopuštenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske

- odgovarajuća primjena Zakona o izvanparničnom postupku

- anticipirane naredbe i postupak radi lišenja poslovne sposobnosti

dr. sc. Slađana Aras Kramar, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu


IZMJENE ObZ-a I AKTUALNA SUDSKA PRAKSA

- obiteljska medijacija

- majčinstvo / očinstvo

- osobni odnosi djece s roditeljima i drugim osobama, roditeljska skrb – najbolji interes djece

- produženje mjere nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa

- dopuštanje revizije

Tijana Kokić, sutkinja Općinskog građanskog suda u ZagrebuPANEL RASPRAVA

Nakon uvodnih izlaganja održat će se interdisciplinarna panel rasprava na temu „Osobe s invaliditetom i poslovna sposobnost“.

Za vrijeme panela sudionici su pozvani da se aktivno uključe u raspravu sa svojim pitanjima i razmišljanjima.

U panelima će sudjelovati psihijatar Franić, socijalna radnica Helfrih, sutkinja Kokić, posebna skrbnica Kurević i savjetnica Pravobranitelja za osobe s invaliditetom Pivčević Grbavac uz moderaciju profesorica Aras Kramar i Rešetar.


MATERIJALI

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije Branke Rešetar, Slađane Aras Kramar i Tijane Kokić u PowerPointu.        


KOMENTAR OBITELJSKOG ZAKONA, I. i II. knjiga

sa sudskom praksom, literaturom i stvarnim kazalom

2156 stranica, 2022.

 

Uz nadoplatu radni materijal je i "KOMENTAR OBITELJSKOG ZAKONA, I. i II. knjiga" Branke Rešetar i Slađane Aras Kramar, s dodatkom - pročišćenim tekstom izmijenjenih članaka Obiteljskog zakona prema NN 156/23.

Redovita cijena knjiga je 188 eura. Za sudionike savjetovanja cijena knjiga snižena je 25% i iznosi 141 euro.


      


Komentar Obiteljskog zakona, I. knjiga, članci 1. do 344., B. Rešetar

U knjizi je obrađen prvi dio Obiteljskog zakona koji obuhvaća temeljna načela, brak, pravne odnose roditelja i djece, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje, obvezno savjetovanje i obiteljsku medijaciju.

Uz opće napomene i opsežne komentare članaka knjiga sadržava i sudsku praksu, literaturu i stvarno kazalo.

Izvadak iz I. knjige pogledajte ovdje.

Sadržaj i predgovor pročitajte ovdje.


Komentar Obiteljskog zakona, II. knjiga, članci 345. do 562., S. Aras Kramar

U knjizi je obrađen drugi dio Obiteljskog zakona koji obuhvaća postupak pred sudom i prijelazne i završne odredbe.

Uz opće napomene i opsežne komentare članaka knjiga sadržava i sudsku praksu, literaturu i stvarno kazalo.

Izvadak iz II. knjige pogledajte ovdje.

Sadržaj i predgovor pročitajte ovdje.


   

PRIJAVE I NAKNADA

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com ili na faks 01/4611 901. Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani pisana prijava je obvezna.

Naknada za savjetovanje i radni materijal iznosi 150 eura, PDV je uključen u cijenu. Za dodatni radni materijal, knjigu Komentar Obiteljskog zakona, I. i II. knjiga, kotizacija se uvećava za 141 euro te ukupno iznosi 291 euro.

Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5401-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


PRIJAVNI LIST OBITELJSKO

 

Prijam sudionika od 9.30 sati ispred ulaza u dvoranu.

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.