Aktualna savjetovanja

Radionica: "IZABRANA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSKI POSTUPCI PRED HRVATSKIM SUDOVIMA s naglaskom na novo uređenje pravnog položaja “zviždača” 

Ponedjeljak, 6. lipnja 2022. u 10 sati, Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24