JAKŠA BARBIĆ


PRAVO DRUŠTAVA

 

Knjiga druga

DRUŠTVA KAPITALA

 

Šesto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

 (2013.)Svezak I.


Dioničko društvo

 Svezak II.


Društvo s ograničenom odgovornošću

Društvo za uzajamno osiguranje

  Kreditna unija

    Europsko društvo – Societas Europea (SE)


    iscrpno obrađeni ZTD i svi drugi propisi od važnosti za društva kapitala prema stanju zakonodavstva i sudske prakse na dan 1. lipnja 2013.

    brojna najnovija rješenja (uključujući j.d.o.o. i europsko društvo (SE)) za praktičnu primjenu propisa o društvima kapitala i jasni odgovori na pitanja iz prakse

    cjelokupna sudska praksa o društvima kapitala - oko 1000 odluka u Svesku l. i ll. i Knjizi prvoj - Opći dio

    komentari stajališta sudova zauzetih u svim objavljenim odlukama s upućivanjem na izvore gdje se mogu pročitati

    knjige su namijenjene: svakom društvu kapitala, naročito članovima uprava, nadzornih i upravnih odbora, sucima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, pravnicima u gospodarstvu, stručnjacima u kreditnim institucijama, investicijskim društvima i društvima za upravljanje investicijskim fondovima, revizorima, vještacima financijske struke, procjeniteljima, svima koji djeluju ili sudjeluju u trgovini na uređenom tržištu vrijednosnih papira, sindikatima i dr.

    detaljni sadržaji i temeljita stvarna kazala pojmova


Opseg: Svezak I. - 1800 stranica; Svezak II. - 970 stranica


Svezak I., 112,81 eura (850 kn)  

Svezak II., 70,34 eura (530 kn)  

 

sadržaj i predgovor - Svezak I.

 

sadržaj i predgovor - Svezak II.

 


 

Jakša Barbić


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA


Osmo, dopunjeno izdanje, ožujak 2020.


Knjiga sadržava:

- opsežna uvodna objašnjenja Jakše Barbića o izmjenama ZTD-a

- pročišćeni tekst ZTD-a

- Zakon o izmjenama i dopunama ZTD-a (NN 40/19)

- abecedno kazalo uz ZTD

- uvodna objašnjenja Jakše Barbića o izmjenama ZSR-a

- pročišćeni tekst ZSR-a

- Zakon o izmjenama i dopunama ZSR-a (NN 40/19)

- abecedno kazalo uz ZSR

- Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 121/19)

- Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/19)

- Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra (NN 6/20)

- Zakon o uvođenju Europskog društva i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja

- Uredbu Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskog društva (SE)

- Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskom gospodarskom interesnom udruženju (EGIU)

- Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) (NN 93/14)


Tvrdi uvez, 1150 stranica


Cijena: 63,04 eura (475 kuna)


sadržaj i predgovori .pdf
Jakša Barbić                   

PRAVO DRUŠTAVA, KNJIGA TREĆA, DRUŠTVA OSOBA 

Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2019.

 

 • U knjizi se najpotpunije kod nas obrađuju društva osoba. Polovina knjige posvećena je ortaštvu i njegovim pojavnim oblicima (ugovorima o konzorciju, zajedničkom ulaganju, zajednici prava glasa u trgovačkom društvu, udjelu u tuđem udjelu, holdingu, poolu osiguranja tražbina, patenata). Ortaštvo je najraširenije društvo među građanima i trgovcima (nekada u svakodnevnom životu ortaci nisu ni svjesni da su njegovi članovi) i temelj je za razumijevanje svih društava.

 • Uz to temeljito se obrađuju javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno društvo, gospodarsko interesno udruženje, europsko gospodarsko interesno udruženje. Opsežno je obrađena i udruga pa knjiga može korisno poslužiti desecima tisuća udruga i velikom broju njihovih članova u pravnom uređenju njihovih odnosa, zaštiti prava, djelovanju tijela udruge i odnosu udruge s trećima.

Tvrdi uvez, 1036 stranica

 

Cijena: 72 eura (542,48 kn)


sadržaj i predgovori (.pdf)
 

Jakša Barbić

PRAVO DRUŠTAVA, KNJIGA PRVA, OPĆI DIO

Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2008.


 • sustavna obrada povezanih društava
 • uvodni pristup pravu društava
 • sve o sudskom registru i upisima na jednom mjestu
 • sve o poduzeću i raspolaganju poduzećem
 • sva stajališta registarskih sudova
 • sve o zastupanju društava
 • opsežna sudska praksa i opširno abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 900 stranica

 

Cijena: 76 eura (572,62 kn)

 

Sadržaj i predgovori (.pdf)


RASPRODANO !!!


Zvonimir Slakoper

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

Pravo 62. Zagreb, 2009.


 • sustavni prikaz d.o.o.-a prema ZTD-u od njegovog osnivanja do prestanka
 • prikaz rješenja pojedinih pitanja u stranim pravima
 • prikaz i komentar više od 100 domaćih sudskih odluka
 • upućivanje na više od 200 stranih sudskih odluka
 • opsežno abecedno kazalo pojmova
 • literatura
 • kazalo sudskih odluka

 

Tvrdi uvez, 720 stranica

 

Cijena: 47,25 eura (356 kn)

 

Sadržaj i predgovor (.pdf)


Dragan Zlatović

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE I POSLOVNA PRAKSA

Pravo 58, Zagreb 2009.


 • sustavno i opširno obrađeno:
 • - nelojalno ponašanje trgovaca prema drugom trgovcu i prema potrošaču
 • - pravo industrijskog vlasništva
 • - pravo zaštite potrošača
 • - nelojalna utakmica i nepošteno tržišno natjecanje
 • - povrede dobrih trgovinskih (poslovnih) običaja
 • - zaštita čuvenih žigova
 • - zaštita od nepoštenog trgovanja
 • - zavaravajuća i agresivna poslovna praksa
 • - modaliteti zaštite potrošača od nepoštene poslovne prakse
 • aktualni tekstovi Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača
 • bogata sudska praksa
 • usporedba zakonskih rješenja s EU direktivama
 • usporedna rješenja iz inozemnih zakonodavstava
 • popis hrvatske i inozemne pravne literature
 • opsežno abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 354 stranice

 

Cijena: 34 eura (256,17 kn)

 

Sadržaj i predgovori (.pdf)


RASPRODANO !!!

 

JAKŠA BARBIĆ

PRAVO DRUŠTAVA

 

Knjiga druga

DRUŠTVA KAPITALA

 

Sedmo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

(2020.)


Tvrdi uvez, ukupno 3252 stranice

(Svezak I. – 2008 stranica, Svezak II. – 1244 stranice)


U odnosu na prethodno izdanje knjige imaju 500 novih

komentiranih sudskih odluka, usklađene su s europskim pravom

te zadnjom izmjenom ZTD-a iz 2019. godine.


Svezak I. – 910 kn, Svezak II. – 580 kn

Oba sveska: popust 20% (1192 umjesto 1490 kn)

RASPRODANO !!!

Svezak I. 


DIONIČKO DRUŠTVO

 


RASPRODANO !!!

Svezak II.


DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU,

 društvo za uzajamno osiguranje,

kreditna unija, europsko društvo,

zadruga, europska zadruga

 


- iscrpno obrađeni ZTD i svi drugi propisi od važnosti za društva kapitala prema stanju zakonodavstva i sudske prakse na dan 1. lipnja 2020.

 

- sve o dioničkom društvu, društvu s ograničenom odgovornošću, jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću, društvu za uzajamno osiguranje, kreditnoj uniji, europskom društvu, zadruzi, europskoj zadruzi

 

- brojna najnovija rješenja (uključujući utjecaj COVIDA-19 na rad trgovačkih društava) za praktičnu primjenu propisa o društvima kapitala i jasni odgovori na pitanja iz prakse

 

- cjelokupna sudska praksa o društvima kapitala - oko 1400 komentiranih odluka u Svesku l. i ll., Knjizi prvoj - Opći dio i Knjizi trećoj - Društva osoba

 

- komentari stajališta sudova zauzetih u svim objavljenim odlukama s upućivanjem na izvore gdje se mogu pročitati

 

- detaljni sadržaji i temeljita abecedna kazala pojmova


- knjige su namijenjene: svakom društvu kapitala, naročito članovima uprava, nadzornih i upravnih odbora, sucima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, pravnicima u gospodarstvu, stručnjacima u kreditnim institucijama, investicijskim društvima i društvima za upravljanje investicijskim fondovima, revizorima, vještacima financijske struke, procjeniteljima, svima koji djeluju ili sudjeluju u trgovini na uređenom tržištu vrijednosnih papira, sindikatima, dioničarima, članovima društava, zadrugarima i dr.
 

Opseg: Svezak I. - 2008 stranica; Svezak II. - 1244 stranice

Svezak I.  - 910 kn

   Svezak II. - 580 kn  

 

 Cijena za oba sveska -20% = 1.192 kn (umjesto 1490)


sadržaj i predgovor - Svezak I.

 

 sadržaj i predgovor - Svezak II.RASPRODANO !!!


Andrija Eraković

KOMENTAR ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Pravo 57, Zagreb, 2008.


 • autorski pročišćeni tekst ZTD na snazi od 1.4.2008.
 • komentari i napomene
 • opsežna sudska praksa
 • abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 870 stranica

 

Cijena: 294 kn

 

Sadržaj i predgovori (.pdf)


 

RASPRODANO !!!


Jakša Barbić

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

ZAKON O SUDSKOM REGISTRU

ZAKON O UVOĐENJU EUROPSKOG DRUŠTVA (SE)

I EUROPSKOGA GOSPODARSKOGA INTERESNOG UDRUŽENJA (EGIU)

UREDBA VIJEĆA (EZ) BR. 2157/2001

UREDBA VIJEĆA (EEZ) BR. 2137/85

s uvodnim objašnjenjima i abecednim kazalima pojmova


Sedmo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, lipanj 2019.


Knjiga sadržava:

-uvodna objašnjenja akademika Jakše Barbića o izmjenama ZTD-a i ZSR-a

-pročišćene tekstove ZTD-a i ZSR-a (izradio profesor Hrvoje Markovinović) uz uputu koji su članci izmijenjeni novelom iz 2019. te napomenama uz članke čije je stupanje na snagu odgođeno

-tablični prikaz svih dosadašnjih izmjena ZTD-a i ZSR-a

-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN 40/19.) uz navođenje kako su izmijenjeni članci glasili prije posljednje novele

-abecedno kazalo pojmova uz ZTD i ZSR

-Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) s uvodnim objašnjenjima akademika Jakše Barbića

-Uredbu Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskog društva (SE)

-Uredbu Vijeća (EZ) br. 2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskom gospodarskom interesnom udruženju (EGIU)

-Predgovor VII. izdanju i svim dosadašnjim izdanjima

-detaljan sadržaj i skraćeni sadržaj

-posebno grafičko oblikovanje (plavi rub) radi lakšeg pronalaženja pojedinog zakona odnosno uredbe

 

Tvrdi uvez, 1008 stranica

 

Cijena: 475 kn


sadržaj i predgovori (.pdf)

 

narudžbenica
RASPRODANO !!!


Jakša Barbić                   

PRAVO DRUŠTAVA, KNJIGA TREĆA, DRUŠTVA OSOBA 

Zagreb, 2002.

 

 • ORTAŠTVO - dosad najbolje, najtemeljitije i najopsežnije obrađeno u nas
 • Jedino su u ovoj knjizi temeljito obrađeni posebno važni i česti oblici ortaštva poput:
 • - konzorcija za izvođenje radova,
 • - konzorcija banaka za davanje zajma,
 • - poola, napose poola osiguranja za podmirenje tražbina i poola prava glasa
 •   (ugovor dioničara ili članova društva),
 • - zajedničkog pothvata (joint-venture),
 • - holdinga,
 • - udjela u tuđem udjelu.

 • Pored javnog trgovačkog društva, komanditnog društva, tajnog društva, gospodarskog interesnog udruženja i zadruge najpotpunije se u nas obrađuje i UDRUGA.

 • Praktični pristup sadržaju daje odgovore na svakodnevna pitanja iz prakse. Pritom se obilno koriste iskustva zemalja u kojima su te poslovne konstrukcije uobičajene.

Tvrdi uvez, 906 stranica

 

cijena: 554 kn 

RASPRODANO !!!

 

Jakša Barbić

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, VI izdanje

Zakon o sudskom registru

Zagreb, 2013.


Pravilnik o načinu upisa u sudski registar


ZAKON O UVOĐENJU EUROPSKOGA DRUŠTVA – SOCIETAS EUROPEA (SE) I EUROPSKOGA GOSPODARSKOGA INTERESNOG UDRUŽENJA (EGIU)

Šesto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje (2013.)

DODATAK – Pročišćeni tekst Zakona o sudskom registru

(Narodne novine, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05,40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14)


 • pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima 
 • tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona te dijelovi ranijeg teksta ZTD-a
 • autorova opsežna uvodna objašnjenja izmjena i dopuna ZTD-a
 • usporedni prikaz prilagodbe rješenjima europskog prava
 • pročišćeni tekst Zakona o sudskom registru s uvodnim objašnjenjima opsežnih promjena Zakona
 • Pravilnik o načinu upisa u sudski registar iz 2010. i 2011.
 • tekst Zakona o uvođenju Europskoga društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) s Uredbom Vijeća Europske unije o statutu Europskog društva (SE) i Uredbom Vijeća Europskih zajednica o Europskom gospodarskom interesnom udruženju koje se kod nas primjenjuju od dana prijma Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije
 • temeljita stvarna kazala uz ZTD i Zakon o sudskom registru

 

Tvrdi uvez, 968 stranica

 

Cijena: 475 kn

 

Sadržaj i predgovor (.pdf)


Jakša Barbić

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, V izdanje

Zagreb, 2011.


 • pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09)
 • 80 stranica uvodnih objašnjenja i komentara izmjena ZTD-a akademika Jakše Barbića
 • usporedba svih zakonskih rješenja s odgovarajućim direktivama EU
 • opsežno abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 680 stranica

 

Cijena: 58,40 eura (440 kn)

 

Preuzimanje sadržaja