Robert Peček

ZAKON O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

s komentarima, sudskom praksom i prilozima

Pravo 71, Zagreb, 2010.

 

 • autorski pročišćeni tekst Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99 - ispr., 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02 - ispr.)
 • iscrpni komentari uz članke Zakona
 • bogata praksa Ustavnog, Upravnog i Vrhovnog suda RH te većine županijskih sudova
 • opsežna upravna praksa
 • brojni prilozi:
 • - Zakon o fondu za naknadu oduzete imovine,
 • - pravilnici o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana, oduzetih poduzeća, oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost, oduzetih brodova i brodica te o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor i drugi
 • literatura

 

Tvrdi uvez, 525 stranica

 

Cijena: 44 eura (331,52 kn)


Sadržaj 

RASPRODANO !!!


Mladen Žuvela

VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim knjigama

Četvrto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje (2014.)

Pravo 83

 

 • pročišćeni tekst Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama s komentatorskim napomenama, poveznicama, opsežnom sudskom praksom i mišljenjima ministarstava
 • pročišćeni tekst Zemljišnoknjižnog poslovnika s napomenama te ostalih osam pravilnika što čini cjelovit prikaz zemljišnoknjižnog prava
 • domaći i međunarodni propisi, književnost i sudska praksa o zaštiti vlasništva, pravičnom suđenju, suđenju u razumnom roku i drugi
 • propisi i praksa o nekim posebnim pravnim režimima (groblja, bračna stečevina i dr.)
 • sudska praksa i pravna pravila koja su još u primjeni (dioba i uređenje odnosa među suvlasnicima, nužni prolaz, uređenje međa i dr.)
 • cjelovit prikaz književnosti stvarnog i zemljišnoknjižnog prava
 • opsežna kazala pojmova

 

Tvrdi Uvez, 1726 stranica

 

Cijena: 895 kn

 

SadržajRASPRODANO !!!


Mladen Žuvela

VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, 2009.

Pravo 60


* dobitnik Nagrade za iznimna postignuća u pravnoj struci Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić *


 • pročišćeni tekst Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima s iscrpnim napomenama, poveznicama, opsežnom sudskom praksom i mišljenjima ministarstava
 • pročišćeni tekst Zakona o zemljišnim knjigama s napomenama, poveznicama i opsežnom sudskom praksom
 • pročišćeni tekst Zemljišnoknjižnog poslovnika s napomenama te ostalih pet pravilnika što čini cjelovit prikaz zemljišnoknjižnog prava
 • domaći i međunarodni propisi i sudska praksa o zaštiti vlasništva, pravičnom suđenju i suđenju u razumnom roku
 • propisi i praksa o nekim posebnim pravnim režimima (prodaja stanova, koncesije, groblja, bračna stečevina i dr.)
 • sudska praksa i pravna pravila koja su još u primjeni (dioba i uređenje odnosa među suvlasnicima, uređenje međa i dr.)
 • cjelovit prikaz književnosti stvarnog i zemljišnoknjižnog prava
 • opsežna kazala pojmova

 

Tvrdi uvez, 1638 stranica

 

890,00 kn

 

Sadržaj i predgovori (.pdf)RASPRODANO !!!

 

IVKA SUMAN PODGAJSKI

Primjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu (2002.)

PRAVO 36 


 • tekst Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01 i 87/02) s objašnjenjem pojedinih odredbi
 • strategija gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
 • mjerila i uvjeti za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta
 • pravilnici
 • primjeri natječaja, odluka i ugovora koji se donose u primjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu i primjeri rješenja i suglasnosti
 • abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 192 stranica

 

108,15 kn (prije 223 kn)