RASPRODANO !!!! 


Ivica Crnić

ZAKON O RADU - Primjena u praksi

Četvrto, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Pravo 89, Zagreb, studeni 2017.


Sa sudskom praksom po Zakonu o radu i drugim povezanim zakonima (Ustav RH, Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o zaštiti na radu), literaturom i opsežnim abecednim kazalom pojmova

 

 • najopsežnija zbirka sudske prakse iz radnih odnosa Ustavnog, Vrhovnog i županijskih sudova dopunjena s novim sudskim odlukama koja se kao orijentacija može koristiti u primjeni novog Zakona o radu
 • prilozi sa sudskom praksom
 • abecedno kazalo pojmova
 • opsežna literatura

Tvrdi uvez, 984 stranica

 

Cijena: 595 kn

 

Sadržaj (.pdf)Ivica Crnić                                       RASPRODANO !!!!

ZAKON O RADU

Biblioteka Zakoni 11, Zagreb, 2014.


 • tekst novog Zakona o radu
 • obrazloženje Konačnog prijedloga Zakona
 • šest priloga
 • opsežno abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 384 stranica,

 

Cijena: 150 kn

 

Sadržaj (.pdf)


Crnić – Dika – Gotovac – Ilak – Mihelčić – Milković – Sessa

RADNO I OVRŠNO PRAVO U PRAKSI

Pravo 84, Zagreb, 2015.

RASPRODANO!!!

Knjiga sadržava radove predavača pisane na temelju novog Zakona o radu i Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.

 

 • Darko Milković: Novo uređenje individualnih radnih odnosa
 • Viktor Gotovac: Novi Zakon o radu - sudjelovanje radnika u odlučivanju i kolektivni radni odnosi
 • Ivica Crnić: Novi propisi o otkazu ugovora o radu i sudskoj zaštiti individualnih prava radnika
 • Vinka Ilak: Provedba ovrhe na novčanim sredstvima
 • Đuro Sessa: Ovrha na nekretnini
 • Gabrijela Mihelčić: Fiducijarno i založnopravno osiguranje

 

Tvrdi uvez, 448 stranica

 

Cijena: 326 kn

 

Sadržaj (.pdf)

Ivica Crnić

OTKAZ UGOVORA O RADU, 2013.

s iscrpnom sudskom praksom, prilozima i abecednim kazalom pojmova

Pravo 79, Zagreb, 2013.

RASPRODANO !!!


 • opravdani i neopravdani razlozi za otkaz
 • vrste otkaza
 • postupak otkaza, otkazni rokovi, otpremnina, sudska zaštita
 • aktualna sudska praksa
 • prilozi
 • abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez. 350 stranica,

 

Cijena: 330 kn

 

Sadržaj (.pdf)


Ivica Crnić

ZAKON O RADU - Primjena u praksi

Treće, bitno dopunjeno i izmijenjeno izdanje

Pravo 76, Zagreb, 2012.

  RASPRODANO !!!

 

 • pročišćeni tekst Zakona o radu (Nar. nov., 149/09. i 61/11.)
 • opsežna zbirka sudske prakse Ustavnog, Vrhovnog i županijskih sudova dopunjena s preko 350 novih sudskih odluka koja se kao orijentacija može koristiti u primjeni novog Zakona o radu
 • prilozi sa sudskom praksom
 • abecedno kazalo pojmova
 • opsežna literatura

Tvrdi uvez, 726 stranica

 

Cijena: 496 kn

 

Sadržaj (.pdf)