Damir Kontrec, Jožica Matko-Ruždjak, Đuro Sessa

ZAKON O NASLJEĐIVANJU

s komentarima, poveznicama, sudskom praksom, prilozima, primjerima i abecednim kazalom pojmova

Pravo 87, Zagreb, 2015.

  RASPRODANO!!!


  • opsežni komentari i poveznice
  • sudska praksa
  • 18 priloga (Haška konvencija, izvadci iz ZOO-a, ZPP-a, Obiteljskog zakona, Zakona o javnom bilježništvu, ZRSZ-a i sl. te pravilnici iz nasljednog prava)
  • 17 primjera (vlastoručna oporuka, javna oporuka, pisana oporuka pred svjedocima, zapisnik o opozivu oporuke, rješenje o postavljanju skrbnika i sl.)
  • abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 610 stranica

 

Cijena 420 kn

 

Sadržaj (pdf.)Jadranko Crnić, Ana-Marija Končić

ZAKON O NASLJEĐIVANJU

Pravo 46, Zagreb, 2005.

 RASPRODANO!!!

 

  • aktualni pročišćeni tekst Zakona o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05)
  • komentari i sudska praksa
  • 18 priloga uz Zakon o nasljeđivanju
  • primjeri oporuka, zapisnika, rješenja, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i tužbi za njihov raskid

Tvrdi uvez, 856 stranica


Cijena 420 kn