Zbornik radova sa savjetovanja        

 

NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

 

održanog 7. prosinca 2023.


Autori i teme:


 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •  

UPRAVNI SPOR: NEPOSREDNA PRIMJENA USTAVA I EUROPSKE KONVENCIJE, NAČELO DOBROG UPRAVLJANJA I ARGUMENT ZDRAVOG RAZUMA, dr. sc. Alen Rajko, nasl. doc., sudac Upravnog suda u Rijeci

 •     

NOVELA ZPP-a IZ 2022. I UPRAVNI SPOR, prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mihajlo Dika, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

 •     

ANONIMIZACIJA SUDSKIH ODLUKA, Nia Novak, odvjetnička vježbenica i izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 •     

ZAŠTITA KRAJNJIH KUPACA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VRIJEME ENERGETSKE KRIZE, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 •     

ZASTARA POVRATA NEOSNOVANO PLAĆENE KOMUNALNE NAKNADE (O IZMJENI SUDSKE PRAKSE), mr. sc. Inga Vezmar Barlek, predsjednica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

JAMSTVO STJECANJA PRAVA U UPRAVNOM POSTUPKU, prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 •     

NEKA PITANJA UPRAVNOG PRAVA U NOVOM UREĐENJU POMORSKOG DOBRA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

 •     

ZABILJEŽBA OVRHE NA NEKRETNINI – TREBAMO LI INTERVENIRATI U UREĐENJE, prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

 •     

OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE – DVOJBE U PRAKSI, Maja Kuhar, predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

 •     

STANDARD RAZLIKOVNOSTI U POSTUPCIMA REGISTRACIJE ŽIGA, prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 •     

KRUŽNE PRIJEVARE U SUSTAVU PDV-a: KAKO FUNKCIONIRAJU I KAKO SE ZAŠTITITI, Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave i mr. sc. Silvana Zovko Marić, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave

 •     

UVJERENJE O OBAVLJENOJ SIGURNOSNOJ PROVJERI – MJERA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI, Svjetlana Milišić, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

 •     

NAKNADA TROŠKOVA ZA RAD PRIVREMENOG ZASTUPNIKA-ODVJETNIKA POSTAVLJENOG ODLUKOM SUDA, Blaženka Drdić, viša sudska savjetnica - specijalistica VUSRH

 •     

PRAVO NA INVALIDSKU I OBITELJSKU MIROVINU PREMA ZHBDR-u – PRIJEPORI U SUDSKOJ PRAKSI, Žanet Vidović, sutkinja Općinskog suda u Sesvetama

 •     

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI – NEKA OTVORENA PITANJA, Martina Barić, sudska savjetnica VUSRH

 

Tvrdi uvez, 372 stranice

 

Cijena: 42 eura (316,15 kn)


sadržaj .pdfZbornik radova sa savjetovanja        

 

NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

 

održanog 9. prosinca 2022.


Autori i teme:


 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •  

ULOGA VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE U OSIGURANJU JAMSTAVA IZ ČLANKA 29. USTAVA RH,

dr. sc. Snježana Bagić, dipl. iur., sutkinja Ustavnog suda RH

 •     

SLABLJENJE PRAVNE ZAŠTITE U UPRAVNOM SPORU,

prof. dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., Pravni fakultet u Rijeci

 •     

PROSTORNI PLANOVI I TRŽIŠNA VRIJEDNOST NEKRETNINE (PRAVNI INTERES),

prof. dr. sc. Marko Šikić, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu i

izv. prof. dr. sc. Mateja Held, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu

 •     

ZAŠTITA VLASNIŠTVA U POSTUPKU IZDAVANJA LOKACIJSKE DOZVOLE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE,

prof. dr. sc. Tatjana Josipović, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu

 •     

ZABILJEŽBA TRAŽBINE S OSNOVE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE NA NEKRETNINI KORISNIKA - OTVORENA PITANJA,

prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., Pravni fakultet u Rijeci

 •     

DOSEG UPRAVNE I SUDSKE PRAKSE U PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA,

dr. sc. Zoran Pičuljan, dipl. iur., Povjerenik za informiranje i

mr. sc. Dubravka Bevandić, dipl. iur., voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje

 •     

ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI,

prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu

 •     

PRIVREMENE MJERE I ODGODNI (SUSPENZIVNI) UČINAK ŽALBE U PRAVU EU-a I PRAKSI SUDA EU-a,

prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, dipl. iur., Pravni fakultet u Osijeku

 •     

POVRATNO DJELOVANJE OPĆIH AKATA JEDINICA LOKALNE I PORUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U PRAKSI VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE,

dr. sc. Sanja Otočan, dipl. iur., sutkinja VUSRH

 •     

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA, NACIONALNI PRAVNI OKVIR I PROTOKOLI GRECO ZA SUCE I SLUŽBENIKE,

Senka Orlić Zaninović, dipl. iur., sutkinja VUSRH

 •     

ANALIZA ZAKONSKOG INSTITUTA DAVANJA STRUČNIH MIŠLJENJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA,

izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu

 •     

ROKOVI IZ ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA – KROZ SUDSKU PRAKSU,

Snježana Horvat-Paliska, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda u Rijeci

 •     

ODNOS SUDOVA I MEDIJA (IZ PRESPEKTIVE INFORMACIJSKOG UPRAVNOG PRAVA),

doc. dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci

 •     

NEPRIPADNA ISPLATA MIROVINE,

Blaženka Drdić, dipl. iur., viša sudska savjetnica - specijalistica VUSRH

 •     

USUSRET IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU,

Žanet Vidović, dipl. iur., viša sudska savjetnica VUSRH


PRAVO NA PRISTUP SUDU U SUDSKOJ PRAKSI,

Glorjana Čičak, dipl. iur., viša sudska savjetnica VUSRH

 •     

TROŠKOVI STRANAKA U UPRAVNOM POSTUPKU,

Martina Barić, dipl. iur., sudska savjetnica VUSRH

 

Tvrdi uvez, 432 stranice

 

Cijena: 52 eura (391,79 kn)


sadržaj.pdfRobert Peček

ZAKON O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

s komentarima, sudskom praksom i prilozima

Pravo 71, Zagreb, 2010.

 

 • autorski pročišćeni tekst Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99 - ispr., 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02 - ispr.)
 • iscrpni komentari uz članke Zakona
 • bogata praksa Ustavnog, Upravnog i Vrhovnog suda RH te većine županijskih sudova
 • opsežna upravna praksa
 • brojni prilozi:
 • - Zakon o fondu za naknadu oduzete imovine,
 • - pravilnici o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana, oduzetih poduzeća, oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost, oduzetih brodova i brodica te o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor i drugi
 • literatura

 

Tvrdi uvez, 525 stranica

 

Cijena: 43,13 eura (325 kn)


SadržajRASPRODANO !!!


Zbornik radova sa savjetovanja        

 

NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

 

održanog 10. prosinca 2021.


Autori i teme:


 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •  

Dr. sc. ALEKSANDRA MAGANIĆ, dipl. iur.

Žalba u upravnom sporu i parničnom postupku – sličnosti i razlike

 •     

Dr. sc. DARIO ĐERĐA, dipl. iur.

Učinci prve novele Zakona o općem upravnom postupku na hrvatsko upravnopostupovno pravo

 •     

Dr. sc. IRIS GOLDNER LANG, dipl. iur.

Pravo migracija i azila u kontekstu zakonodavne reforme Europske komisije i aktualne prakse Europskog suda za ljudska prava

 •     

SANJA TRGOVAC, dipl. iur.

Ustavnosudska kontrola u objektivnom upravnom sporu - novija praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

 •     

Dr. sc. MARKO ŠIKIĆ, dipl. iur.

Dr. sc. LANA OFAK, dipl. iur.

Dopuštene izmjene ugovora o koncesiji bez provedbe novog postupka dodjele koncesije

 •     

Dr. sc. PETAR BAČIĆ, dipl. iur.

Sloboda informiranja i ustavnopravne granice

 •     

Mr. sc. IVANA MALETIĆ, dipl. oec.

Uloga Europskog revizorskog suda u kreiranju i provedbi europskih politika

 •     

SENKA ORLIĆ-ZANINOVIĆ, dipl. iur.

Obilježja novog Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu

 •     

VLAHO BASSEGLI GOZZE, dipl. iur.

KRISTINA SENJAK KRUNIĆ, dipl. iur.

Upravnopravni instituti odgodnog učinka i privremene mjere - međusobni odnos

 •     

SILVIO ČOVIĆ, dipl. iur.

MILAN FRANIĆ, dipl. iur.

Tužbeni zahtjev u upravnom sporu – neki prijepori u doktrini i sudskoj praksi

 •     

ANTE DREZGA, dipl. iur.

TOMISLAV ARTUKOVIĆ, dipl. iur.

Retroaktivnost poreznih propisa u sudskoj praksi

 •     

SNJEŽANA HORVAT-PALISKA, dipl. iur.

Međunarodna i privremena zaštita kroz praksu upravnih sudova: specifičnosti i izazovi

 •     

ŽANET VIDOVIĆ, dipl. iur.

Naknada troška prijevoza u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

 •     

BLAŽENKA DRDIĆ, dipl. iur.

Promjene u zakonodavstvu i sudskoj praksi o statusu njegovatelja

 

Meki uvez, 300 stranica

 

Cijena: 249 kn


sadržaj .pdf 

RASPRODANO !!!

 

Zlatan Turčić  

PRIRUČNIK ZA PRIMJENU ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

(Ogledni primjeri podnesaka i drugih pismena prema odredbama Zakona o

općem upravnom postupku)

Pravo 81, Zagreb, 2013.           


Knjiga sadržava:

 • 107 oglednih primjera prijedloga, zahtjeva, zaključaka, rješenja, prigovora, žalbi i drugih pismena koje je moguće ili potrebno koristiti u primjeni Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 • napomene autora uz pojedini ogledni primjer,
 • Uredbu o uredskom poslovanju (NN 47/09) i
 • Uredbu o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34/02).

 

Tvrdi uvez, 346 stranica

 

Cijena: 340 kn

 

Sadržaj (.pdf)Zbornik radova sa savjetovanja        

 

NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

 

održanog 11. prosinca 2020.


Autori i teme:


 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •  

STANJA IZVANREDNOSTI I ADMINISTRATIVNA DRŽAVA, dr. sc. Petar Bačić, dipl. iur., prodekan i redoviti profesor na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

 •     

NERAZMJER – UTVRĐIVANJE DRUGOG DOHOTKA PO OSNOVI RAZLIKE VRIJEDNOSTI NABAVLJENE IMOVINE I OSTALIH IZDATAKA U ODNOSU NA ZAKONITO STEČENE PRIMITKE, Božidar Kutleša, dipl. iur., ravnatelj Porezne uprave

 •     

PRIMJENA SREDSTAVA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U UPRAVNOM POSTUPKU: JE LI HRVATSKA SPREMNA ZA ISKORAK?, dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., prodekan za poslovne odnose, redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 •     

PRIMJENA FIKCIJE POZITIVNOG UPRAVNOG AKTA U UREĐENJU PRAVNE ZAŠTITE OD ŠUTNJE UPRAVE, dr. sc. Marko Šikić, dipl. iur., redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 •     

OBAVJEŠĆIVANJE O UVJETIMA OSTVARIVANJA I ZAŠTITE PRAVA (ZAŠTITA OD POSTUPANJA IZ ČLANKA 155. ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU), dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Rijeci i docent u naslovnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 •     

NADLEŽNOST – GRAĐANSKI ILI UPRAVNI PUT?, dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., izvanredna profesorica na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 •     

ZNAČENJE I ULOGA UPRAVNIH SUDACA, dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, dipl. iur., izvanredna profesorica na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

 •     

ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI, dr. sc. Sanja Otočan, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

PRIMJENA INSTITUTA PRIVREMENE MJERE U UPRAVNOM SPORU I NEKE DVOJBE, Silvio Čović, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Splitu

 •     

SPOR PUNE JURISDIKCIJE – IZNIMKA ILI PRAVILO, Vlaho Bassegli Gozze, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Zagrebu i Lidija Prica, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda u Zagrebu 

 •     

Pravna zaštita podnositelja predstavke, Blaženka Drdić, dipl. iur., viša sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

Nacionalna naknada za starije osobe, Žanet Vidović, dipl. iur., viša sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

Uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u subjektivnom upravnom sporu, Dijana Bađura, dipl. iur., sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

Meki uvez, 294 stranice

 

Cijena: 33,04 eura (249 kn)

 

sadržaj .pdfZbornik radova sa savjetovanja        

 

NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

 

održanog 13. prosinca 2019.


Autori i teme:


 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •  

ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA POVREDU SLUŽBENE DUŽNOSTI, Darko Milković, mag. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Državnog sudbenog vijeća

 

 •     

UPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA: HRVATSKA PERSPEKTIVA, dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 •     

EX OFFICIO PRIMJENA PRAVA EU PRED NACIONALNIM SUDOVIMA, dr. sc. Tatjana Josipović, dipl. iur., redovita profesorica i predstojnica Katedre za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 •     

PRAVNI LIJEKOVI U UPRAVNOM SPORU: KREĆU LI SE UPRAVNO I PARNIČNO SUDOVANJE U SUPROTNIM SMJEROVIMA?, dr. sc. Alan Uzelac, dipl. iur., redoviti profesor i predstojnik Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 •     

POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE U UPRAVNOM SPORU, mr. sc. Mirjana Juričić, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA – NEKI ASPEKTI, mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

UTVRĐIVANJE GRAĐEVNE ČESTICE U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI, Silvio Čović, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Splitu i Milan Franić, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Splitu

 •     

NEKE DVOJBE U POSTUPCIMA KATASTARSKE IZMJERE, Vesna Perić, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda u Rijeci i Antun Žagar, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci

 •     

Opoziv statusa supsidijarne zaštite prema praksi Suda Europske unije u predmetu C-720/17, Blaženka Drdić, dipl. iur., viša sudska savjetnica na VUSRH

 •     

Ozljeda na radu, Žanet Vidović, dipl. iur., viša sudska savjetnica na VUSRH

 •     

Priznavanje prava na obiteljsku mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (s posebnim osvrtom na prava članova izvanbračne zajednice / komentar sudskih odluka ), Dubravko Muc, dipl.iur., viši sudski savjetnik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

Meki uvez, 288 stranica

 

Cijena: 33,04 eura (249 kn)

 

sadržaj .pdfZbornik radova sa savjetovanja        

 

NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

 

održanog 7. prosinca 2018.


Autori i teme:


 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •  

MOGUĆNOST RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI ARBITRAŽOM, dr. sc. Mihajlo Dika, dipl. iur., profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, i dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

 •     

NAČELO JEDNAKOSTI ORUŽJA U HRVATSKOM UPRAVNOM SPORU, dr. sc. Sanja Otočan, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

PRAVNA ZAŠTITA OD ŠUTNJE U UPRAVNOM SPORU, dr. sc. Marko Šikić, dipl. iur., izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 •     

TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA U PRAKSI UPRAVNIH SUDOVA, mr. sc. Mirjana Juričić, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

OSIGURANJE PRISILNIM ZALOŽNIM PRAVOM NA NEKRETNINI TEMELJEM OVRŠNIH ISPRAVA IZ UPRAVNOG POSTUPKA, dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakultetu Sveučilišta u Rijeci

 •     

ZAŠTITA PODATAKA PREMA NOVOJ UREDBI I ZLOUPORABA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA, Senka Orlić-Zaninović, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 •     

PRIMJENA NAČELA NE BIS IN IDEM U UPRAVNIM STVARIMA, Silvio Čović, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Splitu i Milan Franić, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Splitu

 •     

OCJENJIVANJE DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA - UPRAVNOSUDSKA PERSPEKTIVA, Alen Rajko, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u RIjeci

 •     

Pitanje izvanbračne zajednice u porezno-sudskom postupku, Veseljka Kos, viša sudska savjetnica VUSRH

 •     

Pravo na mirovinu i isplate mirovine, Žanet Vidović, sudska savjetnica na VUSRH

 •     

Aktualna upravnosudska praksa iz područja građenja, prostornog uređenja i ozakonjenja nezakoito izgrađenih zgrada, Ivana Mamić Vuković, sudska savjetnica na VUSRH

 

Meki uvez, 306 stranica

 

Cijena: 33,04 eura (249 kn)

 

sadržaj .pdfZbornik radova sa savjetovanja        

 

NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

 

održanog 8. prosinca 2017.


Autori i teme:


 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •  

UČINAK NOVOGA ZAKONA O KONCESIJAMA NA HRVATSKO KONCESIJSKO PRAVO

dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

 

 •     

ZAŠTITA OKOLIŠA - UPRAVNI I GRAĐANSKI PUT PRAVNE ZAŠTITE

dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

 •     

DJELOTVORNOST ZAHTJEVA ZA IZVANREDNO PREISPITIVANJE ZAKONITOSTI PRAVOMOĆNE PRESUDE

Damir Kontrec, mag.iur., sudac i predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

 •     

TUMAČENJE ZAKONSKIH OVLASTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE U ŽALBENOM POSTUPKU, mr. sc. Mirjana Juričić, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •     

AKTUALNA SUDSKA PRAKSA U OCJENI ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

mr. sc. Inga Vezmar Barlek, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •     

PRAVA POTROŠAČA, MEHANIZMI ZAŠTITE I SUDSKA PRAKSA

Senka Orlić-Zaninović, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •     

OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

Milan Franić, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Splitu

 

 •     

USTAVNOSUDSKA KONTROLA U OBJEKTIVNOM UPRAVNOM SPORU

Sanja Trgovac, dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica - mentorica, voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju Ustavnog suda Republike Hrvatske

 

 •     

POJEDINAČNA ODLUKA KAO PRETPOSTAVKA ZA POKRETANJE OBJEKTIVNOG UPRAVNOG SPORA 

Blaženka Drdić, viša sudska savjetnica na VUSRH

 

 •     

UTVRĐIVANJE OBVEZA KOMUNALNOG DOPRINOSA I VODNOG DOPRINOSA U POSTUPCIMA NAKON OZAKONJENJA ZGRADA S OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU

Jakša Marušić, sudski savjetnik Upravnog suda u Splitu

 

 •     

IZVRŠAVANJE SUDSKIH ODLUKA DONESENIH U UPRAVNOM SPORU U POSTUPCIMA OSTVARIVANJA PRAVA IZ ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (KOMENTAR SUDSKIH ODLUKA)

Dubravko Muc, viši sudski savjetnik na VUSRH

 

 •     

USUSRET IZMJENAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Žanet Vidović, sudska savjetnica na VUSRH

 

 •     

ZASTUPANJE STRANAKA U UPRAVNOM SPORU

Franciska Dominković, sudska savjetnica na VUSRH

 

 •     

OBJAVA ODLUKA VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I UPRAVNIH SUDOVA

Mira Kovačić, sutkinja na VUSRH

 

 

Meki uvez, 412 stranica

 

Cijena: 33,04 eura (249 kn)

 

Sadržaj (.pdf)RASPRODANO !!!


Zlatan Turčić

KOMENTAR ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

Zakoni o upravnim sporovima

Treće, dopunjeno izdanje

Pravo 78, Zagreb, 2012.


 • tekst Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 - stupio na snagu 1.1.2010.) s komentarima i najnovijom sudskom praksom
 • tekst novog Zakona o upravnim sporovima (NN 20/10) i autorski pročišćeni tekst starog Zakona o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92 i 77/92)
 • obrazloženje Konačnog prijedloga ZUP-a i ZUS-a
 • Uredba o uredskom poslovanju i drugi prilozi uz ZUP
 • opširno abecedno kazalo pojmova uz ZUP i ZUS-ove

Tvrdi uvez, 600 stranica

 

Cijena: 435 kn

 

Sadržaj i predgovor (.pdf)RASPRODANO !!!


Ante Galić - Lidija Rostaš-Beroš - Inga Vezmar Barlek

UPRAVNI SPOR U PRAKSI

Primjeri tužbi, žalbi, ostalih podnesaka, presuda i rješenja sa sudskom praksom i napomenama

ZAKON  O  UPRAVNIM  SPOROVIMA

Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Pravo 86, Zagreb, 2015

 

U odnosu na prethodno izdanje knjiga je obogaćena sudskom praksom, dodano je 26 novih primjera, a postojeći su prilagođeni zakonskim izmjenama.


 •     

Knjiga sadržava 114 primjera dopisa, tužbi, žalbi i ostalih podnesaka te sudskih odluka prema najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o upravnim       sporovima.

 •  

Primjeri i pojedina poglavlja popraćeni su napomenama autora te sudskom  praksom upravnih sudova i Visokog upravnog suda RH.

 •     

Knjiga sadržava i izvadak iz Sudskog poslovnika, abecedno kazalo pojmova te pročišćeni tekst Zakona o upravnim sporovima («Narodne novine» 20/10.,   148/12. i 152/14.).

 

Tvrdi uvez, 436 stranica

 

Cijena: 360 kn

 

Sadržaj (.pdf)RASPRODANO !!!


Zbornik radova sa savjetovanja        

 

NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

 

održanog 2. prosinca 2016.


Radovi predavača

 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •  

REFORMSKIM MJERAMA DO UČINKOVITE JAVNE UPRAVE U HRVATSKOJ

dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, dipl. oec., znanstvena savjetnica na Ekonomskom institutu, Zagreb

 

 •     

NEKA PRAVNA SHVAĆANJA ZAUZETA NA SJEDNICAMA FINANCIJSKOG I RADNOPRAVNOG ODJELA VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. Mirjana Juričić, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •     

O NEKIM PRAVNIM SHVAĆANJIMA IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. Inga Vezmar Barlek, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •     

REFORMATIO IN PEIUS U UPRAVNOM SPORU

Lidija Rostaš-Beroš, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

 •     

TERET DOKAZIVANJA U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU

dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci

 

 •     

PRIMJENA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA U UPRAVNOM SPORU

dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i

dr. sc. Mihajlo Dika, dipl. iur., profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini

 

 •     

DVOJBE O PRAVNOJ PRIRODI ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ŠUME ILI ŠUMSKOGA ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

 

 •     

PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Franciska Dominković, dipl. iur., sudska savjetnica na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske

 

 

Meki uvez, 200 stranica

 

Cijena: 150 kn


sadržaj (.pdf)RASPRODANO !!!


Ante Galić, Lidija Rostaš-Beroš, Inga Vezmar Barlek

UPRAVNI SPOR U PRAKSI 

 

tužbe,  žalbe,ostali  podnesci, presude  i  rješenja s  napomenama, prilozima i abecednim kazalom pojmova

ZAKON  O  UPRAVNIM  SPOROVIMA

Pravo 74, Zagreb, 2011.


Knjiga je pisana kao priručnik za skoru primjenu novog Zakona o upravnim sporovima kojim se u pravni sustav RH uvodi nova institucija upravnih sudova u dva stupnja. •  

88 primjera tužbi, žalbi, ostalih podnesaka, zapisnika, presuda i rješenja razvrstanih u 11 poglavlja:

I.

nadležnost i sastav suda


II.

stranke u upravnom sporu i njihovo zastupanje


III.

podnošenje tužbe


IV.

postupanje suda po tužbi


V.

rasprava


VI.

radnje u upravnom sporu


VII.

sudske odluke


VIII.

pravni lijekovi


IX.

žalba protiv presude i protiv rješenja


X.

postupanje suda po žalbi


XI.

obnova spora
 •  

napomene autora uz pojedina poglavlja
 •  

tekst Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10)
 •  

izvadci iz Sudskog poslovnika i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore
 •  

abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 360 stranica

 

Cijena: 320 kn

 

Sadržaj (.pdf)