RASPRODANO !!!

 


Ivica Crnić


PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI


Četvrto, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje


Pravo 92, Zagreb, travanj 2021.


 • 244 primjera podnesaka stranaka, osobito tužbi i revizija, i primjeri odluka sudova
 • Kompletan popis primjera pogledajte niže u sadržaju.
 • Primjer jedne tužbe i presude pogledajte ovdje.
 • napomene uz primjere i uvodne napomene uz važna poglavlja
 • bogata sudska praksa
 • prilozi (izvadci iz Sudskog poslovnika, Orijentacijski kriteriji za utvrđivanje pravične novčane naknade nematerijalne štete, Odlučivanje o troškovima postupka kad su stranke djelomično uspjele u parnici)
 • iscrpno abecedno kazalo pojmova
 • u odnosu na prethodno izdanje knjiga je opsežnija za 348 stranica
 • usklađena je s izmjenama ZPP-a iz 2019. i Sudskog poslovnika iz 2020.

Tvrdi uvez, 1136 stranica


Cijena 790,00 kn


sadržaj .pdf


RASPRODANO !!!


Ivo Grbin

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Pravo 77, Zagreb, 2012. • aktualni pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku (NN 148/11)
 • opsežna sudska praksa, komentari i napomene uz zakonske članke
 • 24 priloga relevantna za primjenu Zakona o parničnom postupku poput Zakona o sudskim pristojbama, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakona o mirenju, izvadaka Zakona o sudovima, Sudskog poslovnika, Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o odvjetništvu, Zakona o radu i dr.
 • opširno abecedno kazalo pojmova

 

Tvrdi uvez, 1030 stranica

 

Cijena 595 kn

 

Sadržaj (.pdf)


RASPRODANO !!!


NOVI ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

(NN 148/11 – pročišćeni tekst i 25/13)

Pravo 77A, Zagreb, 2013.


 

Knjiga Pravo 77A predstavlja dodatak knjizi Pravo 77 – Zakon o parničnom postupku autora Ive Grbina i sadržava pročišćeni tekst Zakona s najnovijim izmjenama i dopunama (NN 25/13).

 

Meki uvez, 194 stranice

 

Cijena 130 kn


RASPRODANO !!!


Ivica Crnić

PARNIČNI POSTUPAK I NAKNADA ŠTETE

Primjena propisa o parničnom postupku u parnicama za naknadu štete i iz odnosa osiguranja

Pravne teme 2, Zagreb, 2008. • brojna sudska praksa vezana uz institute kao što su: prethodno pitanje, nadležnost sudova u tim sporovima, stranke i njihovi zakonski zastupnici, troškovi postupka, zahtjev za mirno rješenje spora prema državi i osiguratelju, suparničari, dokazivanje i teret dokaza, vještačenje, presude, zatezne kamate, presuđena stvar i drugo
 • primjeri tužbe za naknadu neimovinske štete i presude za naknadu štete
 • abecedno kazalo pojmova

Tvrdi uvez, 240 stranica

 

CIjena 159,00 kn

 

SadržajRASPRODANO !!!


Ivica Crnić

PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI, 2006.

primjeri, sudska praksa, napomene

Treće, bitno prošireno i izmijenjeno izdanje

Pravo 56, Zagreb, 2006.


 • 242 primjera:
 • - podnesaka stranaka u parničnom postupku
 • - tužbi građanskog prava
 • - odluka sudova
 • novi primjeri vezani uz značajnu reformu parničnog postupka iz 2003. i 2005.
 • napomene koje upućuju na relevantne postupovne i materijalnopravne propise
 • opsežna sudska praksa
 • iscrpno abecedno kazalo pojmova

Tvrdi uvez, 785 stranica

 

Cijena 690,00 kn