TRAJNO SNIŽENO!

Ivica Crnić

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA s napomenama i opsežnim abecednim kazalom pojmova i ZAKON O KAMATAMA s uredbama o kamatnim stopama

Biblioteka Zakoni 6, Zagreb 2006.


 • tekst Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05) i Zakona o kamatama (NN 94/04)
 • napomene uz neke članke
 • uredbe o kamatnim stopama
 • opsežno abecedno kazalo pojmova

Tvrdi uvez, 549 stranica

 

Cijena: 126 kn (prije 195 kn)

   

TRAJNO SNIŽENO!

Sanja Barić

ZAKONODAVNA DELEGACIJA I PARLAMENTARIZAM U SUVREMENIM EUROPSKIM DRŽAVAMA

Pravo 61, Zagreb, 2009.


 • detaljna raščlamba ustavnog okvira i prakse u 4 parlamentarne države EU - Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji

 • odgovori na pitanja:
 • - na koji način predstavnička tijela država članica EU ostvaruju nadzor nad vlastitom egzekutivom,
 • - koja su ograničenja takvog nadzora,
 • - kakve posljedice mogu nastupiti za hrvatski parlamentarizam nakon pristupanja EU
 • kritike i prijedlozi reformi u RH
 • popis propisa i odluka ustavnosudskih foruma, upravnih tijela i nadnacionalnih tijela
 • kazalo pojmova


Tvrdi uvez, 366 stranica

158,55 kn (prije 189 kn)


Sadržaj (.pdf)


   

TRAJNO SNIŽENO!

Dragan Zlatović

NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE I POSLOVNA PRAKSA

Pravo 58, Zagreb 2009.


 • sustavno i opširno obrađeno:
 • - nelojalno ponašanje trgovaca prema drugom trgovcu i prema potrošaču
 • - pravo industrijskog vlasništva
 • - pravo zaštite potrošača
 • - nelojalna utakmica i nepošteno tržišno natjecanje
 • - povrede dobrih trgovinskih (poslovnih) običaja
 • - zaštita čuvenih žigova
 • - zaštita od nepoštenog trgovanja
 • - zavaravajuća i agresivna poslovna praksa
 • - modaliteti zaštite potrošača od nepoštene poslovne prakse
 • aktualni tekstovi Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača
 • bogata sudska praksa
 • usporedba zakonskih rješenja s EU direktivama
 • usporedna rješenja iz inozemnih zakonodavstava
 • popis hrvatske i inozemne pravne literature
 • opsežno abecedno kazalo pojmova

Tvrdi uvez, 354 stranice


Cijena 247,80 kn


Sadržaj i predgovori (.pdf)

   

TRAJNO SNIŽENO!

Skupina autora, Urednik: dr. sc. Jadranko Crnić

USTAV KAO JAMAC PRAVNE DRŽAVE

Pravo 34, Zagreb, 2002. • 10 referata istaknutih pravnika:
  • Smiljko Sokol: Ustavni sud RH u zaštiti i promicanju vladavine prava
  • Arsen Bačić: EU ante portas i Ustav RH
  • Ivica Crnić: Izlaganje na savjetovanju Ustav kao jamac načela pravne države u međunarodnom pravnom i gospodarskom prometu (Novi Vinodolski, 2001.)
  • Domagoj Čajkovski: Neke mogućnosti za ubrzanje rješavanja sudskih postupaka
  • Uroš Dujšin: I. Neefikasno pravosuđe je i ekonomski problem; II. Hrvatske nacionalne interese u EU možemo zaštititi samo valjanim argumentima
  • Dražen Matijević: Usklađenost zakona i podzakonskih propisa s Ustavom
  • Jasna Omejec: Pravni učinci ustavnosudske kontrole zakona i drugih propisa
  • Miro Prek: Pravni okvir i postupak usklađivanja slovenskog zakonodavstva s pravilima Unije  - izazovi europskog prava i promjene slovenskog ustava
  • Marinko Đ. Učur: Radna i socijalna prava - osnova pravne sigurnosti u nacionalnim i međunarodnim odnosima
  • Arsene Verny: Konkretni učinci Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zaključenog između RH i europskih zajednica i njihovih država članica na hrvatsko pravo i praksu donošenja upravnih i sudskih odluka

 

Tvrdi uvez, 266 stranica

 

Cijena: 169,05 kn (prije 215 kn)

   

TRAJNO SNIŽENO!

Priredile

Nada Bodiroga-Vukobrat, Sanja Barić

PROPISI EU

Povelja temeljnih ljudskih prava Europske unije s komentarom

Zagreb, 2002.


 • tekst Povelje temeljnih ljudskih prava Europske unije s komentarom
 • tekst Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s pripadajućim protokolima

 

Meki uvez, 138 stranica

 

Cijena: 63 kn (prije 70 kn)

   

Branko Parać

Kućanski aparati, kako rade i kako se popravljaju (1998.)

drugo, prepravljeno i dopunjeno izdanje • Stroj za pranje rublja 
 • Stroj za pranje posuđa
 • Štednjak
 • Hladnjak
 • Zamrzivač
 • Električna grijalica vode ( bojler )

Iz uvoda: "Osnovna namjena knjige jest približavanje problematike "bijele tehnike" na popularan i originalan način što širem krugu korisnika. U skladu s tim, sadržaj materije zamišljen je na način koji čitatelja postupno uvodi u pojedine teme ovog područja. Tako je u drugom poglavlju detaljno opisan potrebni alat i ostali pomoćni pribor pri servisiranju kućanskih aparata, što će posebno koristiti onim čitateljima koji se dosad nisu upuštali u popravke tih aparata."


Tvrdi uvez, 660 stranica

Cijena: 162,50 kn