NARUČI KNJIGU                        NARUDŽBENICA            

 

10% POPUSTA ZA KNJIGE PREUZETE U ORGANIZATORU d.o.o. od 9 do 15 sati

Navedeni popust ne vrijedi za već snižena izdanja.

 

PRIJAVNI LIST UPRAVA


Raspored rada

 

 

Savjetovanje će se održati online.

 

 Za sudjelovanje je potrebno imati računalo (laptop, tablet, mobitel)

sa solidnom internetskom vezom i zvučnikom ili slušalicama.

Detaljne upute nakon prijave poslat ćemo Vam na mail.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* NAKON 15 GODINA NOVO IZDANJE NA

1136 STRANICA *

 


Ivica Crnić

 

PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI

 

Četvrto, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje

 

Pravo 92, Zagreb, travanj 2021. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

* NAKON 7 GODINA NOVO IZDANJE *

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Godišnjak 27


Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse 

(2020.)


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jakša Barbić

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 

Osmo, dopunjeno izdanje, ožujak 2020.ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

ZAKON O SUDSKOM REGISTRU

PRAVILNICI

ZAKON O UVOĐENJU SE I EGIU

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2157/2001

ZAKON O SUDJELOVANJU

RADNIK U SE I SCE

UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 2137/85


Tvrdi uvez: 1150 stranica,


cijena: 475 kuna

 

---------------------------------------------------------------------

 

Jakša Barbić    

              

PRAVO DRUŠTAVA, KNJIGA TREĆA, DRUŠTVA OSOBA 


Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, svibanj 2019.

 

 

U knjizi se najpotpunije kod nas obrađuju društva osoba. Polovina knjige posvećena je ortaštvu i njegovim pojavnim oblicima (ugovorima o konzorciju, zajedničkom ulaganju, zajednici prava glasa u trgovačkom društvu, udjelu u tuđem udjelu, holdingu, poolu osiguranja tražbina, patenata). Ortaštvo je najraširenije društvo među građanima i trgovcima (nekada u svakodnevnom životu ortaci nisu ni svjesni da su njegovi članovi) i temelj je za razumijevanje svih društava.


Uz to temeljito se obrađuju javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno društvo, gospodarsko interesno udruženje, europsko gospodarsko interesno udruženje. Opsežno je obrađena i udruga pa knjiga može korisno poslužiti desecima tisuća udruga i velikom broju njihovih članova u pravnom uređenju njihovih odnosa, zaštiti prava, djelovanju tijela udruge i odnosu udruge s trećima.


Tvrdi uvez, 1036 stranica, cijena 548 kn


------------------------------------------------------------------------------------------


* JEDINSTVENI PRAVNI PRIRUČNIK *


Ivica Crnić


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE U PRAKSI


s napomenama, opsežnom sudskom praksom, literaturom, prilozima (Ustavni zakon o

Ustavnom sudu RH, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokol 1

uz tu Konvenciju) i iscrpnim abecednim kazalom pojmovaKnjiga omogućuje uvid u bogatu praksu sudova kad primjenjuju Ustav, osobito ustavnopravne standarde pravičnog suđenja. Knjiga prepoznaje važnost pozivanja na Ustav od prvostupanjskog početka spora do njegova završetka. Namijenjena je odvjetnicima, sudovima i drugim državnim tijelima jer kroz brojne sentencije upućuje na važnost primjene razuma u sudskoj praksi te osiguravanje ravnopravnosti stranaka pred sudovima i drugim državnim tijelima.


Tvrdi uvez, 1220 stranica, cijena: 640 kn

 

AKTUALNA  IZDANJA:

 

 

Ivica Crnić

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA s izmjenama iz 2018.

i dodatnom sudskom praksom

Sedmo, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2018.Najopsežnija tiskana zbirka sudske prakse prema Zakonu o obveznim odnosima. Sadržava

oko 6200 sudskih sentencija i pravnih shvaćanja, opsežne komentare i napomene, tekst Zakona o

izmjenama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br.  29/18.), literaturu te iscrpno abecedno kazalo

pojmova na preko 120 stranica.


Tvrdi uvez, 2468 stranica, cijena 990 kuna.


Sadržaj


 

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

s abecednim kazalom pojmova

 

Prilozi:

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća

o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog

obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi

 

(2017.)Tvrdi uvez, 706 stranica, cijena 245 kn


sadržaj (.pdf)