NARUČI KNJIGU        Prijavni list: Novela ZPP-a     Prijavni list Opatija           NARUDŽBENICA            

 

10% POPUSTA ZA KNJIGE PREUZETE U ORGANIZATORU d.o.o. od 9 do 15 sati

Navedeni popust ne vrijedi za već snižena izdanja.

 

LJETNO RADNO VRIJEME 10 do 14

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------


O N L I N E   R A D I O N I C A


NOVELA ZAKONA O 

PARNIČNOM POSTUPKU I

NJENA PRIMJENA U PRAKSI

(NN 80/22 od 11. 7. 2022.)

 

Petak, 9. rujna 2022. u 10 sati


Predavači:

DRAGAN KATIĆ, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

ĐURO SESSA, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


-------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Iris Gović Penić


IZABRANA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA

LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSKI POSTUPCI

PRED HRVATSKIM SUDOVIMA


Pravo 93, svibanj 2022.


Riječ je o posve novom izdanju na 1470 stranica koje

povezuje europsko pravo i domaću sudsku praksu 

i jasno pokazuje sve veću važnost poznavanja europskih

sudskih odluka za uspjeh u domaćim parnicama.


-------------------------------------

 

XXXVII. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSE


Četvrtak i petak, 13. i 14. listopada 2022.

Opatija, Grand Hotel Adriatic


--------------------------------------

 

JAKŠA BARBIĆ

PRAVO DRUŠTAVA

 

Knjiga druga

DRUŠTVA KAPITALA

 

Sedmo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

(2020.)        

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jakša Barbić    

              

PRAVO DRUŠTAVA, KNJIGA TREĆA, DRUŠTVA OSOBA 


Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, svibanj 2019.

 

 

U knjizi se najpotpunije kod nas obrađuju društva osoba. Polovina knjige posvećena je ortaštvu i njegovim pojavnim oblicima (ugovorima o konzorciju, zajedničkom ulaganju, zajednici prava glasa u trgovačkom društvu, udjelu u tuđem udjelu, holdingu, poolu osiguranja tražbina, patenata). Ortaštvo je najraširenije društvo među građanima i trgovcima (nekada u svakodnevnom životu ortaci nisu ni svjesni da su njegovi članovi) i temelj je za razumijevanje svih društava.


Uz to temeljito se obrađuju javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno društvo, gospodarsko interesno udruženje, europsko gospodarsko interesno udruženje. Opsežno je obrađena i udruga pa knjiga može korisno poslužiti desecima tisuća udruga i velikom broju njihovih članova u pravnom uređenju njihovih odnosa, zaštiti prava, djelovanju tijela udruge i odnosu udruge s trećima.


Tvrdi uvez, 1036 stranica, cijena 548 kn


------------------------------------------------------------------------------------------


* JEDINSTVENI PRAVNI PRIRUČNIK *


Ivica Crnić


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE U PRAKSI


s napomenama, opsežnom sudskom praksom, literaturom, prilozima (Ustavni zakon o

Ustavnom sudu RH, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokol 1

uz tu Konvenciju) i iscrpnim abecednim kazalom pojmovaKnjiga omogućuje uvid u bogatu praksu sudova kad primjenjuju Ustav, osobito ustavnopravne standarde pravičnog suđenja. Knjiga prepoznaje važnost pozivanja na Ustav od prvostupanjskog početka spora do njegova završetka. Namijenjena je odvjetnicima, sudovima i drugim državnim tijelima jer kroz brojne sentencije upućuje na važnost primjene razuma u sudskoj praksi te osiguravanje ravnopravnosti stranaka pred sudovima i drugim državnim tijelima.


Tvrdi uvez, 1220 stranica, cijena: 640 kn

 

AKTUALNA  IZDANJA:

 

 

Ivica Crnić

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA s izmjenama iz 2018.

i dodatnom sudskom praksom

Sedmo, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2018.Najopsežnija tiskana zbirka sudske prakse prema Zakonu o obveznim odnosima. Sadržava

oko 6200 sudskih sentencija i pravnih shvaćanja, opsežne komentare i napomene, tekst Zakona o

izmjenama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br.  29/18.), literaturu te iscrpno abecedno kazalo

pojmova na preko 120 stranica.


Tvrdi uvez, 2468 stranica, cijena 990 kuna.


Sadržaj


 

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

s abecednim kazalom pojmova

 

Prilozi:

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća

o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog

obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi

 

(2017.)Tvrdi uvez, 706 stranica, cijena 245 kn


sadržaj (.pdf)