PRIJAVNI LIST REVIZIJA PO DOPUŠTENJU

 

              NARUČI KNJIGU        PRIJAVNI LIST UPRAVA         NARUDŽBENICA             

 

10% POPUSTA ZA KNJIGE PREUZETE U ORGANIZATORU d.o.o. od 9 do 15 sati

Navedeni popust ne vrijedi za već snižena izdanja.

 

Za narudžbe u vrijednosti do 55 eura (414,39 kn) naplaćujemo troškove otpreme

službeni tečaj konverzije 7,5345

 

ORGANIZATOR D.O.O.


u povodu izlaska iz tiska nove knjige Marka Bratkovića


REVIZIJA PO DOPUŠTENJU


poziva Vas na


O N L I N E   R A D I O N I C U


PRIJEDLOG ZA DOPUŠTENJE

REVIZIJE I REVIZIJA


četvrtak, 14. prosinca 2023. u 11 sati


    Predavači:

Dr. sc. MARKO BRATKOVIĆ, mag. iur.,

docent Pravnog fakulteta u Zagrebu

DRAGAN KATIĆ, mag. iur.

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

u suradnji s

 

Organizatorom d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

JEDANAESTO SAVJETOVANJE


NOVOSTI  U  UPRAVNOM  PRAVU

I  UPRAVNOSUDSKOJ  PRAKSI

 

Četvrtak, 7. prosinca 2023. u 9.30 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Ul. Kneza Borne 2


UREDNIK SAVJETOVANJA

Ante Galić

 

Program rada

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

* NAJNOVIJE  IZDANJE *


Godišnjak 30

 

Najopsežniji zbornik radova iz građanskog prava

sa XXXVIII. tradicionalnog savjetovanja

održanog 12. i 13. X. 2023. u Opatiji


 

 

Branka Rešetar i Slađana Aras Kramar

 

KOMENTAR OBITELJSKOG ZAKONA

I. i II. knjiga

 

sa sudskom praksom, literaturom i stvarnim kazalom 


Izvadak iz I. knjige pogledajte ovdje

Izvadak iz II. knjige pogledajte ovdje.

Knjigu naručite ovdje.


            


Pravo 94 - tvrdi uvez, 1284 stranice, 112 eura

Pravo 95 - tvrdi uvez, 872 stranice, 76 eura  

Iris Gović Penić


IZABRANA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA

LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSKI POSTUPCI

PRED HRVATSKIM SUDOVIMA


Pravo 93, svibanj 2022.


Riječ je o posve novom izdanju na 1470 stranica koje

povezuje europsko pravo i domaću sudsku praksu 

i jasno pokazuje sve veću važnost poznavanja europskih

sudskih odluka za uspjeh u domaćim parnicama.


-------------------------------------

 

Jakša Barbić    

              

PRAVO DRUŠTAVA, KNJIGA TREĆA, DRUŠTVA OSOBA 


Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, svibanj 2019.

 

 

U knjizi se najpotpunije kod nas obrađuju društva osoba. Polovina knjige posvećena je ortaštvu i njegovim pojavnim oblicima (ugovorima o konzorciju, zajedničkom ulaganju, zajednici prava glasa u trgovačkom društvu, udjelu u tuđem udjelu, holdingu, poolu osiguranja tražbina, patenata). Ortaštvo je najraširenije društvo među građanima i trgovcima (nekada u svakodnevnom životu ortaci nisu ni svjesni da su njegovi članovi) i temelj je za razumijevanje svih društava.


Uz to temeljito se obrađuju javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno društvo, gospodarsko interesno udruženje, europsko gospodarsko interesno udruženje. Opsežno je obrađena i udruga pa knjiga može korisno poslužiti desecima tisuća udruga i velikom broju njihovih članova u pravnom uređenju njihovih odnosa, zaštiti prava, djelovanju tijela udruge i odnosu udruge s trećima.


Tvrdi uvez, 1036 stranica, cijena 72,73 eura (548 kn)


------------------------------------------------------------------------------------------


* JEDINSTVENI PRAVNI PRIRUČNIK *


Ivica Crnić


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE U PRAKSI


s napomenama, opsežnom sudskom praksom, literaturom, prilozima (Ustavni zakon o

Ustavnom sudu RH, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokol 1

uz tu Konvenciju) i iscrpnim abecednim kazalom pojmovaKnjiga omogućuje uvid u bogatu praksu sudova kad primjenjuju Ustav, osobito ustavnopravne standarde pravičnog suđenja. Knjiga prepoznaje važnost pozivanja na Ustav od prvostupanjskog početka spora do njegova završetka. Namijenjena je odvjetnicima, sudovima i drugim državnim tijelima jer kroz brojne sentencije upućuje na važnost primjene razuma u sudskoj praksi te osiguravanje ravnopravnosti stranaka pred sudovima i drugim državnim tijelima.


Tvrdi uvez, 1220 stranica, cijena: 84,95 eura (640 kn)

 

AKTUALNA  IZDANJA:

 

 

Ivica Crnić

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA s izmjenama iz 2018.

i dodatnom sudskom praksom

Sedmo, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2018.Najopsežnija tiskana zbirka sudske prakse prema Zakonu o obveznim odnosima. Sadržava

oko 6200 sudskih sentencija i pravnih shvaćanja, opsežne komentare i napomene, tekst Zakona o

izmjenama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br.  29/18.), literaturu te iscrpno abecedno kazalo

pojmova na preko 120 stranica.


Tvrdi uvez, 2468 stranica, cijena 131 eura


Sadržaj