ONLINE NARUDŽBABranka Rešetar i Slađana Aras Kramar


KOMENTAR OBITELJSKOG ZAKONA

I. i II. knjiga


sa sudskom praksom, literaturom i stvarnim kazalom


Izvadak iz I. knjige pogledajte ovdje

Izvadak iz II. knjige pogledajte ovdje.

Knjigu naručite ovdje.


            


Pravo 94 - tvrdi uvez, 1284 stranice, 112 eura (843,86 kn)

Pravo 95 - tvrdi uvez, 872 stranice, 76 eura (572,58 kn)Iris Gović Penić


IZABRANA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

I GRAĐANSKI POSTUPCI PRED HRVATSKIM SUDOVIMA


Pravo 93, svibanj 2022.


Riječ je o posve novom izdanju na 1470 stranica koje povezuje europsko pravo i domaću sudsku praksu i jasno pokazuje sve veću važnost poznavanja europskih sudskih odluka za uspjeh u domaćim parnicama. Knjiga sadržava 366 odluka ESLJP-a primjenjivih u građanskim sudskim postupcima. Većina tih odluka vezana je uz postupke koji su prethodno vođeni pred našim sudovima, stoga ćete u knjizi osim odluka ESLJP-a naći i preko 400 odluka hrvatskih sudova.


Radi boljeg razumijevanja knjiga je popraćena uvodnim napomenama uz pojedina poglavlja, a snalaženje u knjizi olakšava abecedno kazalo pojmova.


Izvadak iz knjige pogledajte OVDJE.


Tvrdi uvez, 1470 stranica


Cijena: 115 eura (866,47 kuna)


Sadržaj i predgovor (.pdf)Zbornik radova sa savjetovanja        


NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI


održanog 9. prosinca 2022.


Autori i teme:


 •     

UVODNA RIJEČ

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


 •  

ULOGA VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE U OSIGURANJU JAMSTAVA IZ ČLANKA 29. USTAVA RH,

dr. sc. Snježana Bagić, dipl. iur., sutkinja Ustavnog suda RH

 •     

SLABLJENJE PRAVNE ZAŠTITE U UPRAVNOM SPORU,

prof. dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., Pravni fakultet u Rijeci

 •     

PROSTORNI PLANOVI I TRŽIŠNA VRIJEDNOST NEKRETNINE (PRAVNI INTERES),

prof. dr. sc. Marko Šikić, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu i

izv. prof. dr. sc. Mateja Held, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu

 •     

ZAŠTITA VLASNIŠTVA U POSTUPKU IZDAVANJA LOKACIJSKE DOZVOLE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE,

prof. dr. sc. Tatjana Josipović, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu

 •     

ZABILJEŽBA TRAŽBINE S OSNOVE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE NA NEKRETNINI KORISNIKA - OTVORENA PITANJA,

prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., Pravni fakultet u Rijeci

 •     

DOSEG UPRAVNE I SUDSKE PRAKSE U PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA,

dr. sc. Zoran Pičuljan, dipl. iur., Povjerenik za informiranje i

mr. sc. Dubravka Bevandić, dipl. iur., voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje

 •     

ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI,

prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu

 •     

PRIVREMENE MJERE I ODGODNI (SUSPENZIVNI) UČINAK ŽALBE U PRAVU EU-a I PRAKSI SUDA EU-a,

prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, dipl. iur., Pravni fakultet u Osijeku

 •     

POVRATNO DJELOVANJE OPĆIH AKATA JEDINICA LOKALNE I PORUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U PRAKSI VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE,

dr. sc. Sanja Otočan, dipl. iur., sutkinja VUSRH

 •     

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA, NACIONALNI PRAVNI OKVIR I PROTOKOLI GRECO ZA SUCE I SLUŽBENIKE,

Senka Orlić Zaninović, dipl. iur., sutkinja VUSRH

 •     

ANALIZA ZAKONSKOG INSTITUTA DAVANJA STRUČNIH MIŠLJENJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA,

izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu

 •     

ROKOVI IZ ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA – KROZ SUDSKU PRAKSU,

Snježana Horvat-Paliska, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda u Rijeci

 •     

ODNOS SUDOVA I MEDIJA (IZ PRESPEKTIVE INFORMACIJSKOG UPRAVNOG PRAVA),

doc. dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci

 •     

NEPRIPADNA ISPLATA MIROVINE,

Blaženka Drdić, dipl. iur., viša sudska savjetnica - specijalistica VUSRH

 •     

USUSRET IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU,

Žanet Vidović, dipl. iur., viša sudska savjetnica VUSRH


PRAVO NA PRISTUP SUDU U SUDSKOJ PRAKSI,

Glorjana Čičak, dipl. iur., viša sudska savjetnica VUSRH

 •     

TROŠKOVI STRANAKA U UPRAVNOM POSTUPKU,

Martina Barić, dipl. iur., sudska savjetnica VUSRH


Tvrdi uvez, 432 stranice


Cijena: 52 eura (391,79 kn)


sadržaj.pdf