Narudžbenica:


Ime organizacije ili osobe koja naručuje knjige


Adresa za slanje


OIB


Telefon


E-mail


Ovim putem od Organizatora d.o.o. naručujem:


Nakon zaprimanja narudžbe poslat ćemo Vam ponudu s podacima za uplatu.

Nakon zaprimljene uplate knjige šaljemo poštom.