RASPRODANO !!!


Zbornik radova sa seminara

 NOVO RADNO I OVRŠNO PRAVO

održanog 18. rujna 2014. u Zagrebu


Radovi predavača:


 • Ivica Crnić: NOVI PROPISI O OTKAZU UGOVORA O RADU I SUDSKOJ ZAŠTITI INDIVIDUALNIH PRAVA RADNIKA
 • Mihajlo Dika: NOVELA OVRŠNOG ZAKONA OD 15.SRPNJA 2014.- OPĆI PREGLED
 • Viktor Gotovac: NOVI ZAKON O RADU - SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU I KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI
 • Darko Milković: NOVO UREĐENJE INDIVIDUALNIH RADNIH ODNOSA
 • ĐURO SESSA: OVRHA NA NEKRETNINI
 • pročišćeni tekst Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14)

 

Meki uvez, 572 stranice

 

Cijena: 275 kn

 

Sadržaj (.pdf)


RASPRODANO !!!


Skripta sa seminara

RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU DRŽAVE  I LOKALNE SAMOUPRAVE

održanog 14. lipnja 2012.


Radovi predavača:


 • Zlata Hrvoj-Šipek, dipl.iur.: Raspolaganje nekretninama u vlasništvu države prema posebnim propisima
 • mr.sc. jadranko Jug, dipl.iur.: Raspolaganje nekretninama u pravnom statusu javnog dobra u općoj uporabi
 • Boris Koketi, dipl.iur.: Raspolaganje nekretninama u vlasništvu republike Hrvatske s osvrtom na Zakon o upravljanju državnom imovinom
 • Desanka Sarvan, dipl.iur.: Raspolaganje nekretninama u vlsništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica (regionalne) samouprave i pravnih osoba u njihovu vlasništvu

 

Meki uvez, 124 stranice

 

Cijena: 147 kn

 

Sadržaj (.pdf)


 

 RASPRODANO !!!


Skripta sa seminara

 PARNIČNI I OVRŠNI POSTUPAK U RADNIM ODNOSIMA 

održanog 30. svibnja 2012.

Radovi predavača:


 • Darko Milković: Otkaz ugovora o radu - procesnopravni aspekti
 • Ivica Crnić: Ostvarivanje individualnih prava iz radnog odnosa
 • Marija Zuber: Novčana potraživanja iz radnog odnosa povezana s pravom na godišnji odmor
 • Iris Gović: Ovrha na plaći radnika i ovrha radi vraćanja na posao

226 stranica

 

Cijena: 152,25 kn

 

Sadržaj (.pdf)


 RASPRODANO !!!


Skripta sa seminara

 AKTUALNOSTI RADNOG PRAVA 

održanog 8. lipnja 2011.

 

Radovi predavača:


 • Marija Zuber: Pravo radnika na godišnji odmor
 • Marija Zuber: Evidencije o radnicima i o radnom vremenu te izmjene Zakona o radu u dijelu kojim se  uređuje radno vrijeme
 • Darko Milković: Aktualnosti kod otkaza ugovora o radu
 • Ivica Crnić: Zaštita individualnih prava radnika pred poslodavcem i u sudskom postupku
 • Iris Gović: Ovrha na plaći radnika u svjetlu novog Ovršnog zakona

 

204 stranice

 

105,00 kn

 

Sadržaj (.pdf)


RASPRODANO !!!


Skripta sa seminara

NOVA ORGANIZACIJA PARNIČNOG SUDOVANJA

Novi rokovi postupanja i obveze odvjetnika, pravnika u gospodarstvu i sudaca

sa seminara održanog 20. ožujka 2013. u Zagrebu


Radovi predavača:


 • Renata Duka: Opći pregled izmjena i dopuna Zakona o parničnom  postupku iz 2013. s osvrtom na prijelazni i završni režim
 • Vanja Bilić: Novosti u mirnom rješavanju sporova prije pokretanja i tijekom parničnog postupka
 • Mihajlo Dika: Novo uređenje prvostupanjskog parničnog postupka
 • Aleksandra Maganić: Dostava - nova obveza elektroničke komunikacije u parničnom postupku
 • Darko Milković: Žalba i žalbeni postupak s osvrtom na promjene prema Noveli ZPP-a iz 2013.
 • pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku (NN 148/11 - pročišćeni tekst i 25/13)

 

Meki uvez, 272 stranice,

 

Cijena: 215 kn


RASPRODANO !!!


Skripta sa seminara

NOVINE U OVRŠNOM PRAVU

održanog 6. studenoga 2012. u Zagrebu


Radovi predavača:


 • Mihajlo Dika: OVRŠNI ZAKON OD 28. RUJNA 2012. - OPĆI PREGLED
 • Mihajlo Dika: OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE NA NOVČANIM TRAŽBINAMA OVRŠENIKA
 • Slavica Garac: OVRHA NA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA, POSEBNO O OVRSI NA MOTORNOM VOZILU
 • Jožica Matko-Ruždjak: SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU
 • tekst Ovršnog  zakona (NN 112/12) i pročišćeni tekst Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10 i 112/12)

 

Meki uvez, 343 stranice,

 

Cijena: 204,75 kn


RASPRODANO !!!


Skripta sa seminara

ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

održanog 11. prosinca 2012.


Radovi predavača:


 • Ivan Čevizović: TEMELJNA NAČELA FINANCIJSKOG POSLOVANJA PODUZETNIKA I NJIHOVA PRAVA I OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
 • Mihajlo Dika:   PREDSTEČAJNA NAGODBA - PRETPOSTAVKE, POKRETANJE, TIJELA, SUDIONICI, PROVEDBA POSTUPKA, UČINCI, STAVLJANJE IZVAN SNAGE - 
 • Nevenka Marković: ULOGA SUDA U POSTUPKU PRISILNE (PREDSTEČAJNE) NAGODBE
 • Marija Zuber:   PLAN RESTRUKTURIRANJA PREDSTEČAJNOG DUŽNIKA I POREZNI UČINCI PREDSTEČAJNE NAGODBE
 • Ivan Čevizović: ULOGA REVIZORA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE I PREZENTIRANJE UČINAKA NAGODBE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
 • Marija Zuber:   POTRAŽIVANJA RADNIKA U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
 • tekst Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12)

 

Meki uvez: 188 stranica,

 

162,75 kn


Sadržaj (.pdf)