VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

u suradnji s

 

Organizatorom d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

DESETO SAVJETOVANJE


NOVOSTI  U  UPRAVNOM  PRAVU

I  UPRAVNOSUDSKOJ  PRAKSI

 

Petak, 9. prosinca 2022. u 9.30 sati

Zagreb, Hotel Westin, Izidora Kršnjavoga 1


UREDNIK SAVJETOVANJA

Ante Galić

 

PREDAVAČI:

 

Dubravka Akšamović, Snježana Bagić, Martina Barić,

Dubravka Bevandić, Glorjana Čičak, Blaženka Drdić,

Dario Đerđa, Mateja Held, Snježana Horvat-Paliska,

Tatjana Josipović, Marko Jurić, Aleksandra Maganić,

Gabrijela Mihelčić, Senka Orlić Zaninović, Sanja Otočan,

Zoran Pičuljan, Alen Rajko, Marko Šikić, Žanet Vidović


Početak rada u 9.30 sati

 

* radni materijal: zbornik radova *

 

PRIJAVNI LIST


Raspored rada


   

Teme i autori

   

POZDRAVNA RIJEČ:

Ante Galić, dipl. iur., urednik Savjetovanja

Mr. sc. Inga Vezmar Barlek, dipl. iur., predsjednica VUSRH


TEME:

ULOGA VISOKOG UPRAVNOG SUDA U OSIGURANJU JAMSTAVA IZ ČLANKA 29. USTAVA, dr. sc. Snježana Bagić, dipl. iur., sutkinja Ustavnog suda RH

                                                                                                               

SLABLJENJE PRAVNE ZAŠTITE U UPRAVNOM SPORU, prof. dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., Pravni fakultet u Rijeci


PROSTORNI PLANOVI I TRŽIŠNA VRIJEDNOST NEKRETNINE (PRAVNI INTERES), prof. dr. sc. Marko Šikić, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Mateja Held, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu


ZAŠTITA VLASNIŠTVA U POSTUPKU IZDAVANJA LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu


ZABILJEŽBA TRAŽBINE S OSNOVE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE NA NEKRETNINI KORISNIKA - OTVORENA PITANJA, prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., Pravni fakultet u Rijeci


DOSEG UPRAVNE I SUDSKE PRAKSE U PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, dr. sc. Zoran Pičuljan, dipl. iur., Povjerenik za informiranje i mr. sc. Dubravka Bevandić, dipl. iur., voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje


ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu


PRIVREMENE MJERE I ODGODNI (SUSPENZIVNI) UČINAK ŽALBE U PRAVU EU-a I PRAKSI SUDA EU-a, prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, dipl. iur., Pravni fakultet u Osijeku


POVRATNO DJELOVANJE OPĆIH AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U PRAKSI VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, dr. sc. Sanja Otočan, dipl. iur., sutkinja VUSRH

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA, NACIONALNI PRAVNI OKVIR I PROTOKOLI GRECO ZA SUCE I SLUŽBENIKE, Senka Orlić Zaninović, dipl. iur., sutkinja VUSRH


ANALIZA ZAKONSKOG INSTITUTA DAVANJA STRUČNIH MIŠLJENJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA, izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, dipl. iur., Pravni fakultet u Zagrebu


ROKOVI IZ ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA – KROZ SUDSKU PRAKSU, Snježana Horvat-Paliska, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda u Rijeci


ODNOS SUDOVA I MEDIJA (IZ PRESPEKTIVE INFORMACIJSKOG UPRAVNOG PRAVA), doc. dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci


NEPRIPADNA ISPLATA MIROVINE, Blaženka Drdić, dipl. iur., viša sudska savjetnica VUSRH


USUSRET IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, Žanet Vidović, dipl. iur., viša sudska savjetnica VUSRH

PRAVO NA PRISTUP SUDU U SUDSKOJ PRAKSI, Glorjana Čičak, dipl. iur., viša sudska savjetnica VUSRH


TROŠKOVI STRANAKA U UPRAVNOM POSTUPKU, Martina Barić, dipl. iur., sudska savjetnica VUSRH   

Materijali

Svi radovi bit će objavljeni u zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.


 

   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu organizatordoo@gmail.com, što će voditeljima omogućiti da što potpunije na njih odgovore. Sudionici će, naravno, moći i neposredno na savjetovanju postavljati pitanja.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, ili na faks 01/46 11 901.


Naknada za savjetovanje, zbornik radova i ostali radni materijal iznosi 1290 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5207-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


PRIJAVNI LIST


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.