ORGANIZATOR d.o.o. renomirana je izdavačka kuća osnovana 22. travnja 1991. godine u Zagrebu, zahvaljujući Alfonsu Šunjari, prof.


Prvenstveno se bavi izdavanjem stručne literature namijenjene pravnicima, odvjetnicima, sucima, javnim bilježnicima te rukovodećim kadrovima u većim i manjim kompanijama.


Pritom kao autore okuplja vrsne pravnike praktičare kojima nije stran ni znanstveni pristup, kao i one znanstvenike koji poticaj za svoj rad nalaze u pravnoj praksi. Glavni urednik svih izdanja jest istaknuti hrvatski pravnik, odvjetnik Ivica Crnić.


Najznačajniji niz izdanja jest Biblioteka PRAVO pokrenuta 1995. koja, osim važećih pravnih propisa, sadrži i judikaturu i doktrinu. Ona obuhvaća 95 izdanja iz područja obveznog, stvarnog, zemljišnog i nasljednog prava, građanskog procesnog prava, radnog, upravnog, europskog, obiteljskog te kaznenog materijalnog prava.


Osim Biblioteke PRAVO, značajna je i trilogija pod naslovom PRAVO DRUŠTAVA, pravnog stručnjaka, akademika Jakše Barbića. Ta izdanja čine zaokružen i cjelovit sustav prava društava koja obrađuju sve vrste društava koja sudjeluju u hrvatskom pravnom prometu. Hrvatska se ovim knjigama pridružila nevelikom krugu zemalja u kojima su društva obrađena sustavno i temeljito.


Tvrtka, osim toga, redovito organizira pravne radionice i savjetovanja od kojih se ono najveće - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse - 2022. održalo trideset i sedmi put.