ORGANIZATOR D.O.O.


u povodu izlaska iz tiska nove knjige Marka Bratkovića


REVIZIJA PO DOPUŠTENJU

(Samo knjigu naručite ovdje.)


poziva Vas na


O N L I N E   R A D I O N I C U

 

PRIJEDLOG ZA DOPUŠTENJE

REVIZIJE I REVIZIJA


četvrtak, 14. prosinca 2023. u 11 sati


Predavači:

Dr. sc. MARKO BRATKOVIĆ, mag. iur.,

docent Pravnog fakulteta u Zagrebu

DRAGAN KATIĆ, mag. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

* knjiga Revizija po dopuštenju (uz nadoplatu) *


PRIJAVNI LIST REVIZIJA PO DOPUŠTENJU


Teme

- funkcionalna razlika između prijedloga za dopuštenje revizije i revizije

- bitni elementi kvalitetno sastavljenog prijedloga za dopuštenje revizije i revizije

- primjeri dobro sastavljenih prijedloga za dopuštenje revizije

- najčešće pogreške u sastavljanju prijedloga i revizije

- prijedlog za dopuštenje revizije radi zaštite temeljnih ljudskih prava

- najnovija sudska praksa u povodu revizija po dopuštenju grupirana po sljedećim kriterijima:

         - postupovnopravna pitanja

         - materijalnopravna pitanja

         - povrede temeljnih ljudskih prava   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled čitavog drugog dijela radionice sa svim postavljenim pitanjima i odgovorima.


Uz nadoplatu, uz poseban popust samo za sudionike radionice, radni materijal može biti i nova knjiga Marka Bratkovića:


REVIZIJA PO DOPUŠTENJU, studeni 2023.

Riječ je o posve novoj monografiji u kojoj će čitatelj pronaći ne samo zanimljiv, lijepo sročen tekst koji će mu omogućiti dublje razumijevanje zakonskog uređenja revizije i uloge Vrhovnog suda u ujednačavanju sudske prakse nego i praktične smjernice kako sastaviti kvalitetan prijedlog za dopuštenje revizije i reviziju.

U recenziji akademik Jakša Barbić piše: „U knjizi doc. dr. sc. Marka Bratkovića kritički se propituje uređenje revizije u našem i poredbenom parničnom pravu te uloga vrhovnih sudova u ujednačenju sudske prakse i razvoju prava. Autor se pritom ne ograničava samo na teorijsku analizu instituta, nego, uočavajući potrebe prakse i razrađujući funkcionalni model revizije po dopuštenju, zapravo daje smjernice za ostvarenje cilja radi kojega je kod nas uveden.“

Sadržaj knjige pogledajte ovdje.

Izvadak iz knjige pogledajte ovdje.

Opseg: 328 stranica, cijena: 50 eura (376,73 kn).

Za sudionike radionice cijena knjige snižena je 20 % i iznosi 40 eura (301,38 kn).   

Odgovori na pitanja i rasprava

Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com. Sudionici će, naravno, svoja pitanja moći postavljati i direktno na radionici.


   

Prijave, naknada, obavijest

 

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com . Ne morate nužno popunjavati prijavni list, dovoljno je da nam u mailu napišete naziv tvrtke ili ustanove (odnosno ime i prezime za fizičke osobe), adresu, OIB te ime, prezime, mail i telefon osobe koju prijavljujete. Nakon prijave na mail ćete dobiti detaljne upute o načinu održavanja online radionice.

 

Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 125 eura (941,81 kuna). PDV je uključen u cijenu.


Za dodatni radni materijal, knjigu Marka Bratkovića, kotizacija se uvećava za 40 eura (301,38 kn) te iznosi 150 eura (1.130,18 kn).


Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d. o. o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5308-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


PRIJAVNI LIST REVIZIJA PO DOPUŠTENJU


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.