GODIŠNJAK 27

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

(2020.)

 


* 37 radova iz područja europskog, ustavnog, međunarodnog privatnog,

građanskog, trgovačkog, radnog i socijalnog, parničnog,

ovršnog, stečajnog i upravnog prava u praksi *


Meki uvez, 512 stranica


Cijena: 97,56 eura (735 kn)


sadržaj .pdf


TEME I PREDAVAČI


1.

Pravne posljedice konverzije - dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2.

Zaštita prava privatnosti u doba izvanrednih okolnosti - dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu

3.

Stjecanje prava vlasništva građenjem - aktualna sudska praksa - dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

4.

Imisije - dr. sc. Igor Gliha, dipl. iur., redoviti profesor u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Marko Stilinović, mag. iur., asistent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

5.

Stjecanje bez osnove - dr. sc. Marko Baretić, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

6.

Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka - Damir Kontrec, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike HrvatskeTEME I AUTORI PRIOPĆENJA

   

   

1.

Onemogućavanje zlouporaba procesnih prava - budući normativni razvoj - Matija Stokić

2.

Revizija protiv rješenja o troškovima postupka - novelom ZPP-a NN 70/19 ponovno uveden mehanizam za ujednačavanje sudske prakse - Goran Jarić

3.

Jubilarna deseta obljetnica pobjede matematičke logike u pravu u ozračju recentnoga odjelskog stajališta VSRH-a - mr. sc. Miljenko A. Giunio

4.

Posebna nadležnost u stvarima povezanim s ugovorom kroz praksu Suda Europske unije - mr. sc. Maja Josipović

5.

Nekoliko riječi o ”pravu na očitovanje/obranu“ u praksi Suda Europske unije uz europski ovršni naslov - dr. sc. Gabrijela Mihelčić

6.

Pravo na pristup pitkoj vodi i članak 8. Europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - dr. sc. Jakob Nakić

7.

Pravo osoba s invaliditetom na digitalnu pristupačnost - mr. sc. Sanja Popović

8.

Nešto o presumpciji kao metodi interpretacije prava - Dinko Jakelić

9.

Kako odgovoriti na pitanje razvija li se hrvatsko građansko pravo presporo u samostalnoj državi - dr. sc. Hrvoje Kačer

10.

Odgovornost za štetu organizatora okupljanja većeg broja ljudi u vrijeme opasnosti zaraze bolešću COVID-19 - dr. sc. Maja Bukovac Puvača

11.

Odgovornost Republike Hrvatske za štetu zbog nezakonitog i nepravilnog rada suca kroz aktualnu sudsku praksu - Renata Marić-Ivanović

12.

Stegovna odgovornost sudaca s posebnim osvrtom na pravo obrane stegovnog okrivljenika - Sanja Mišević

13.

Pojedina aktualna pitanja kod osiguranja od rizika potresa - dr. sc. Loris Belanić

14.

Prijevremeni prestanak višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine s rokom trajanja duljim od pet godina - Berislav Matijević

15.

Pravo na razvrgnuće suvlasništva isplatom u kontekstu članka 8. Europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - Toni Marinac

16.

O (ne)provedenoj pretvorbi stanarskog prava ili znači li novo normalno potrebu popravljanja propusta iz prošlosti - Nebojša Vitez

17.

Novi pravni problem iz prakse upravljanja zgradama - dr. sc. Blanka Kačer

18.

Ukidanje koncesijske naknade za slobodne zone - dr. sc. Vanja Seršić

19.

Zaštita knjižnih prava brisovnom tužbom - mr. sc. Alen Golub

20.

Nastavak neujednačene sudske prakse županijskih (i općinskih) sudova pri rješavanju PIP-a - je li vrijeme za donošenje obvezujućeg pravnog shvaćanja Vrhovnog suda RH - mr. sc. Dean Rahan

21.

Brisanje zabilježbe spora na temelju rješenja o dosudi? - mr. sc. Zrinka Tironi

22.

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka: katalizator ili inhibitor rješavanja radnih sporova? - Bojan Čaić

23.

Brisanje trgovca pojedinca iz sudskog registra kao razlog prestanka radnog odnosa - dr. sc. Bruno Moslavac

24.

Prikaz sudske prakse glede zaštite tvrtke na temelju Zakona o trgovačkim društvima - Sandra Rotar

25.

Ostale obveze stečajne mase u skraćenom stečajnom postupku - Damir Majstorović

26.

Nagrada stečajnom upravitelju - problemi u praksi - dr. sc. Jelena Čuveljak

27.

Novi ustroj tijela državne uprave - Danijela Romić

28.

Pravni okvir udruživanja ustanova - dr. sc. Dragan Zlatović

29.

Iniciranje pokretanja upravnog postupka po službenoj dužnosti putem predstavke - dr. sc. Alen Rajko

30.

Određivanje trajanja (roka) prisilnog smještaja osoba s težim duševnim smetnjama u psihijatrijskoj ustanovi - mr. sc. Ivan Tironi

31.

Nacionalna naknada za starije osobe - Ivica Župan